FAQ Deeltijdopleiding

Nieuwsbrief

FAQ Deeltijdopleiding

VRAGEN OVER DE OPLEIDING

Wat zijn de kosten van de opleiding? 

De actuele kosten kun je altijd vinden bij de downloads voor geïnteresseerden, onderaan elke webpagina.

Wanneer start de opleiding?

De BBL-opleiding start begin september. 

Kan ik een les inhalen op een andere dag in een andere klas? 

Ja dat kan in principe wel, maar de lessen lopen niet synchroon. Dus het kan zijn dat je dan een les mist of juist dubbel krijgt. Dit moet je overigens altijd overleggen met de desbetreffende docenten.

Wat voor vakken krijg je op de opleiding?
Alle vakken staan vermeld in de opleidingsinformatie die je vindt op deze website.

Ik beheers het Nederlands niet vloeiend. Kan ik dan de opleiding wel doen? 

De opleiding wordt gegeven in het Nederlands. Ook het lesmateriaal is in het Nederlands. Er zijn studenten die zich razendsnel de taal eigen maken. Het ligt dus vooral aan je eigen inzet om de taal snel te leren.

Hoeveel tijd ben ik kwijt aan huiswerkopdrachten? 

Gedurende het eerste schooljaar maak je vijf uitgebreide opdrachten bij de vakken bedrijfsinrichting, bodem, groenteteelt, veehouderij en techniek. De benodigde informatie verzamel je op je stagebedrijf. Hoeveel tijd je vervolgens kwijt bent om de opdrachten uit te werken verschilt per student. Het varieert van één dag tot twee of drie dagen per opdracht.

Kan ik de opleiding uitsmeren over drie jaar om het makkelijker te combineren met mijn andere bezigheden? 

Nee, dat is niet mogelijk.

Kan ik me voor een derde jaar inschrijven voor de school en dan alleen stagelopen? 

Nee, dat is niet mogelijk. Voor een BBL-opleiding heb je altijd een praktijkovereenkomst en een onderwijsovereenkomst nodig. Alleen een praktijkovereekomst afsluiten kan niet en als je een onderwijsovereenkomst hebt moet je lessen volgen. In het MBO geldt dat je 80% van de lessen aanwezig moet zijn.

Ik heb al een opleiding gedaan in het hoger onderwijs (wo, hbo) is het gek nu deze opleiding te volgen?

Er zijn al vele deeltijdstudenten op Warmonderhof geweest die deze ‘omgekeerde aanvliegroute’ hebben gekozen. Deze hoger opgeleiden kiezen voor Warmonderhof om een carrièreswitch te maken. Lees hier meer over de doelgroep van onze BBL-opleiding.

Kun je op alle dagen alle opleidingen volgen? 

Alle lesdagen staan open voor alle opleidingen. Bekijk hier de lesdagen voor komend schooljaar.

Mag ik lesdagen missen? 

Je hebt een aanwezigheidsplicht van 80%.

Ik weet nog niet of ik voor teelt of vee moet kiezen. Kan ik ook stagelopen op zowel een veehouderijbedrijf als een tuinbouwbedrijf? 

Je moet bij je inschrijving kiezen voor teelt of vee. Je kan alleen stagelopen op een bedrijf dat past bij die keuze. Je kunt wel een kleine stage erbij doen in de andere richting, maar dat kan dan niet je hoofdstagebedrijf zijn.

Kan ik gedurende de opleiding overstappen van teelt naar vee of andersom? 

Ja, maar dat is alleen mogelijk als je op een bedrijf hebt stagegelopen waar zowel teelt als veehouderij is. Je moet namelijk in totaal 160 dagen stagelopen bij een bedrijf dat past bij je profiel, dus teelt of veehouderij.

Kan ik gedurende de opleiding overstappen naar een ander keuzedeel? 

Dit geldt alleen voor niveau 3. Je stage hangt vast aan je keuzedeel. Overstappen naar een ander keuzedeel kan alleen als je je stage al bij een bedrijf loopt dat ook past bij je nieuwe keuzedeel.

Waarom is het keuzedeel BD verplicht?
Dit keuzedeel vormt de basis van onze opleiding, daarom krijgt elke student op zowel niveau 2 als 3 automatisch dit keuzedeel.

Moet je altijd een keuzedeel kiezen?
Als je niveau 2 doet, hoef je geen extra keuzedeel te kiezen, maar krijg je automatisch alleen het keuzedeel BD.

Wat is het inhoudelijke verschil tussen niveau 2 en niveau 3? 

Alle studenten voor niveau 2 en niveau 3 zitten bij elkaar in de klas. Je krijgt dus allemaal dezelfde theorielessen. Het niveauverschil zit hem in de opdrachten die je moet uitvoeren, die zijn voor niveau 3 omvangrijker. Verder moet je voor niveau 3 op je stagebedrijf oefenen met het organiseren en plannen van werkzaamheden en het aansturen en begeleiden van medewerkers of vrijwilligers. Voor niveau 3 zijn dit examenonderdelen.

Maakt het voor de kosten nog uit of je niveau 2 of 3 doet?
Het cursusgeld voor Niveau 2 is bijna de helft lager dan voor niveau 3. De precieze kosten vind je in het kostenoverzicht bij de downloads voor geïnteresseerden onderaan elke webpagina van Aeres Warmonderhof.

Welk niveau raadt u mij aan? 

Wil je je verdiepen in één van de richtingen die we in de keuzedelen aanbieden, dan moet je niveau 3 kiezen. Bij niveau 3 horen examenopdrachten in de richting van je keuzedeel. Ook als je een zo hoog mogelijk diploma wilt halen, raden we je niveau 3 aan. Op niveau 3 ben je wel verplicht om de hele opleiding een stage te lopen die past bij je keuzedeel. Op niveau 2 kun je elk stagebedrijf kiezen dat je wilt. Je zit dan niet vast aan een bepaalde richting. Wil je vooral de praktische en theoretische ervaring opdoen van de opleiding en maakt het diploma niet zoveel uit? Dan kun je kiezen welk niveau je het meest aanspreekt.

Met welke vooropleiding kan ik instromen in niveau 3?
Je krijgt toegang tot niveau 3 met minimaal een afgeronde VMBO kaderberoepsgerichte leerweg of hoger. Bekijk hier de toelatingseisen.

Met welke vooropleiding kan ik instromen in niveau 2? 

Je krijgt toegang tot niveau 2 met minimaal een afgeronde VMBO basisberoepsgerichte leerweg of hoger. Bekijk hier de toelatingseisen.

Moet ik examen rekenen en Nederlands doen als ik al een andere opleiding heb afgerond?

Ja dat is verplicht. Je krijgt alleen een mbo-diploma (N2 en N3) als je je examen Nederlands en rekenen hebt gehaald op niveau 2F. Je kunt alleen vrijstelling krijgen voor dit examen als je binnen 18 maanden voorafgaande aan de opleiding deze examens al hebt gemaakt.

Wanneer zijn de schoolvakanties van de opleiding?

We houden globaal Regio Noord aan voor de vakantiespreiding. Echter, daar kan van afgeweken worden. Je vindt het actuele vakantierooster altijd in de agenda op de website.

Is de opleiding te combineren met een fulltime baan? 

Nee. De opleiding wordt gelabeld als deeltijdopleiding, maar duurt nog altijd drie dagen per week, gerekend over veertig schoolweken.

Ik heb een jong gezin en een parttime baan. Is het reëel om dan met deze opleiding te beginnen? 

Er zijn veel BBL-ers die een gezin en een parttime baan combineren met onze opleiding. Als je gebruik kunt maken van goede oppasvoorzieningen en misschien wat flexibiliteit hebt bij je baas, is het zeker mogelijk.

Ik kom niet uit een boerenfamilie, is dat een nadeel bij het volgen van deze opleiding? 

Nee, dat is geen nadeel. De meeste van onze studenten hebben geen landbouwachtergrond. Veel van hen komen wel in de landbouw terecht na hun afstuderen. 

Hoe staat het met de werkgelegenheid na de opleiding?

De betaalde banen in de kleinschalige biologisch(-dynamische) landbouw liggen niet voor het oprapen. Het komt aan op creativiteit en ondernemerschap. Er zijn veel deeltijdstudenten die hun eigen project starten, al dan niet op een bestaand landbouwbedrijf. Bekijk eens wat initiatieven van oud-studenten. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturebank om een beeld te krijgen van de arbeidsplaatsen die worden aangeboden in binnen- en buitenland. Op de grotere bedrijven in de biologische landbouw en ook in de biologische glastuinbouw zijn voldoende betaalde banen.

Ik heb een hond, mag deze mee naar Warmonderhof?

Het is niet toegestaan honden of andere gezelschapsdieren mee te nemen naar de lessen op Warmonderhof.

VRAGEN OVER AANMELDEN 

Hoe gaat het aanmelden voor de opleiding in zijn werk? 

Via de gele knop bovenaan elke webpagina. Vlak voor de zomervakantie ontvang je al je informatie over de start van de opleiding en de data van de lesdagen. Het definitieve lesrooster komt vlak voor aanvang van de opleiding op de website te staan bij de downloads voor studenten.

Hoe zit het met het gezamenlijke avondeten?  

We gaan ervan uit dat alle BBL-studenten mee-eten met het avondeten. Catering wordt aangeboden door Stichting Warmonderhof. Bekijk hier het arrangement.

Tot wanneer kan ik me aanmelden om zeker te weten dat ik een plek heb? 

De BBL-opleiding is populair, maar de ervaring leert dat er voor iedereen plek is. We kunnen maximaal vier klassen vullen. Meld je pas aan als je je stageplek geregeld hebt.

Word je altijd geplaatst op de lesdag van je keuze? 

Wanneer je je wat later aanmeldt, heb je kans dat er geen plek meer is op de lesdag van je keuze.

VRAGEN OVER STAGE / PRAKTIJK

Mag je al voor aanvang van de opleiding beginnen met stagelopen? 

Je mag met terugwerkende kracht je uren opvoeren vanaf 1 augustus in het jaar dat je start.

Hoe kan ik mijn stage-uren het beste spreiden, zodat ik ook nog tijd heb om geld te verdienen?
Je mag vanaf 1 augustus in het jaar dat je start je stage-uren opvoeren. In het uiterste geval kun je in september afstuderen om ook de zomer van je tweede studiejaar nog te kunnen stagelopen.

Zijn er ook betaalde stageplekken beschikbaar?

We zien een lichte tendens van tweedejaars BBL-studenten die een betaalde stageplek vinden. Zij hebben dan natuurlijk al een jaar ervaring opgedaan. Als je nog helemaal geen ervaring hebt in de landbouw, kun je vaak alleen een onbetaalde stageplek vinden. In de productielandbouw zijn natuurlijk wel betaalde plekken te vinden. Denk dan aan repeterend werk zoals wieden op grootschalige akkerbouwbedrijven en het werken op grotere fruitbedrijven. Op de kleinere bio(dynamische) boerderijen is vaak geen budget om medewerkers in betaalde dienst te nemen.

Waar vind ik een stagebedrijf? 

Onderzoek eens of er biologische of biodynamische boerderijen in je omgeving gevestigd zijn. Is een bedrijf nog niet erkend als stagebieder, dan kan dat binnen twee weken worden geregeld door een mail te sturen naar ons secretariaat. Het bedrijf kan ook zelf erkenning aanvragen via de website van de SBB. Je kunt controleren of een bedrijf een stage-erkenning heeft via de SBB.

Hebben jullie een lijst van stagebedrijven voor mij? 

Op onze website vind je een vacaturebank voor medewerkers en stagiaires. Ook is er een database van bedrijven van oud-studenten. Op de pagina van stichting Demeter vind je een overzicht van biodynamische boerderijen. Kijk ook eens op de stagemarkt van de SBB. Op de website van Skal kun je per provincie zoeken naar biologisch gecertificeerde bedrijven.

Kan ik ook op twee bedrijven tegelijk stagelopen? 

Dat kan, maar één bedrijf is altijd je ‘hoofdstagebedrijf’. Overleg wel goed met je stagebieder over deze constructie. We merken dat het belangrijk is om genoeg dagen bij één en dezelfde stagebieder te werken, omdat je daarmee verbinding krijgt met het bedrijf en met de mensen.

Ik heb helemaal geen ervaring met praktisch werk. Is het dan realistisch om deze opleiding te gaan doen? 

Bij aanvang van de opleiding heeft het grootste deel van de studenten geen landbouwervaring. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats op je stagebedrijf. Daar werk je twee dagen per week in de praktijk. Zo krijg je juist heel veel praktische werkervaring.

Ik heb een chronische ziekte. Is aangepast stagelopen mogelijk? 

Dit gaat altijd in overleg met je stagebieder. Je moet wel de werkzaamheden kunnen uitvoeren om de stage-ervaring te kunnen opdoen die je nodig hebt voor het slagen voor de opleiding.

Kan ik ook halve dagen stagelopen om het beter te kunnen combineren met mijn andere bezigheden? 

Dit gaat altijd in overleg met je stagebieder. Je bent verplicht, tachtig dagen per jaar stage te lopen. Hoe of wanneer je dat doet, is aan jou en je stagebieder.

VRAGEN OVER CATERING 

Kan ik de opleiding ook volgen zonder dat ik een cateringcontract afneem?
Het mag wel, maar we raden het af. De gemeenschapsvorming en de contacten met klasgenoten tussen en na de lessen vormen een onlosmakelijk deel van de opleiding. Tijdens de maaltijden en koffiemomenten worden bedrijfsplannen voor de toekomst gemaakt. Er ontstaan vriendschappen voor het leven. Je huidige klasgenoten zijn je collega’s en je professionele netwerk van de toekomst.

Wat zijn de kosten van catering en overnachten? 

Stichting Warmonderhof verzorgt de catering. Kijk voor de actuele kosten van catering actuele kosten van catering op hun website en neem even persoonlijk contact met hen op hierover.

NOG MEER VRAGEN 

Ik heb nog wat vragen die hierboven niet beantwoord worden. Kan ik met iemand bellen? 

Je kunt contact opnemen met de opleidingscoördinator van de BBL, dat is Rianne van Boxtel. Je kunt haar via mail je vragen stellen of haar om een telefonische afspraak vragen r.van.boxtel@aeres.nl.