Contact – voor de ouders

Nieuwsbrief

Contact – voor de ouders

Contact

Warmonderhof biedt uw zoon of dochter een plek om te wonen, werken en leren. Mochten docenten of medewerkers op Warmonderhof zorgen hebben over uw zoon of dochter, dan schromen zij bij minderjarige studenten niet om contact met de ouders op te nemen. Bij meerderjarige studenten is dit wettelijk niet toegestaan. Dan hebben wij alleen contact met ouders wanneer de student daar zelf om vraagt of er toestemming voor geeft.

Wilt u contact opnemen, kijk dan bij contact en vraag naar degene die u wilt spreken.

 

Intake en begeleiding

Wij willen u er op wijzen dat Warmonderhof een woon- werk en leeromgeving is, gericht op onderwijs. Dit onderwijs is een recht, Warmonderhof is een mbo-opleiding. Onze school is onderdeel van Aeres, een AOC met meerdere locaties in noord- en midden-Nederland. Het leren op praktijkbedrijf Warmonderhofstede, evenals het wonen in de studentenhuizen op Warmonderhof, is een voorziening die mogelijk gemaakt wordt gemaakt door Stichting Warmonderhof. De school beschikt over een zorgteam voor de studentenbegeleiding op school.

 

Voor toelating op de voltijdopleiding en de woonderij is een intakegesprek nodig. Daarin bepalen we samen met uw zoon of dochter wat hij of zij nodig heeft aan begeleiding en wat wij kunnen bieden. Ook geven we daarin aan wat wij verwachten van uw kind. Na aanmelding bij de school ontvangt uw zoon of dochter van het secretariaat een uitnodiging voor een talentscan en vervolgens het intakegesprek.