Wat is BD op Warmonderhof

Nieuwsbrief

Wat is BD op Warmonderhof

Koeien-in-de-wei-2

Onze visie op voeding en landbouw? Laten we het nuchter spiritueel noemen.

Biologisch-dynamische landbouw is de landbouw die voeding produceert die mensen nodig hebben om fysiek en mentaal goed te kunnen functioneren. Een landbouw die intensief werkt aan de kwaliteit van bodem, rekening houdt met de sociale en culturele omgeving en die andere economische structuren zoekt. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de planten, de dieren en de mensen naar hun eigen aard en kwaliteit willen verzorgen. De biologisch-dynamische landbouw gaat uit van het gemengde bedrijf en probeert de kringloop op het eigen bedrijf of met een collega-bedrijf te sluiten.

Wat is biologisch-dynamisch?

Kippen leven in de natuur niet zonder hanen. Biodynamische kippen dus ook niet. De hanen zorgen voor een natuurlijke sociale samenhang en daardoor is er minder stress in de toom. Dat geeft een vitalere kip met goede eieren of vlees. Een varken leeft in de natuur niet van sojabrokjes maar wil wroeten en grazen en ruwvoer zoeken, dus die ruimte krijgen ze in de biodynamische landbouw. Een plant leeft van meer dan alleen mineralen, dus zorgen we dat het land vruchtbaar blijft door een ruime vruchtwisseling, gebruik van dierlijke mest of compost en groenbemesters.

Dit gezond omgaan met bodem, plant, dier én mens staat in de bd-landbouw op nummer één. De bd-landbouw is kampioen in het kringloopdenken; de landbouw van de toekomst, zoals ook de minister van landbouw heeft bepleit. Een biodynamische boer heeft vaak rechtstreeks contact met de burgers die zijn of haar voedsel eten. Sociale, leidinggevende en ondernemende vaardigheden zijn daarom essentieel.

Gezonde voeding

De essentie van het werk in de land- en tuinbouw is het produceren van gezonde voeding. Aan dat woord gezond geven we hier op Warmonderhof een eigen invulling. In het dagelijkse leven op het land en in de stal, maar ook met betrekking tot de spirituele kant die aan het leven zit. Simpel gezegd, er is meer tussen hemel en aarde dan wat we kunnen aanraken en kunnen zien wat doorwerkt in de gezondheid van mens, vee en gewas. Met die spirituele kant zijn we ook aan het werk.

Antroposofische visie

De medewerkers, docenten en ondernemers op Warmonderhof werken vanuit een antroposofische visie op de wereld. Een antroposofische basis wordt niet van van leerlingen, klanten en bezoekers verwacht, nieuwsgierigheid daarnaar is wel nodig om prettig te kunnen leren en werken. Studenten en bezoekers kunnen op Warmonderhof kennismaken met deze uitgangspunten en ervaren wat ze betekenen in de praktijk, om op basis daarvan te beoordelen wat er voor hen in zit.

Verschil biologisch en biologisch-dynamisch

Veel mensen zijn geïnteresseerd in de verschillen tussen biologisch en biologisch-dynamisch. De biologische landbouw gebruikt geen kunstmest of chemischsynthetische bestrijdingsmiddelen en gaat uit van bodemvruchtbaarheid als basis voor plant- en diergezondheid.

De dieren krijgen op een biologisch bedrijf meer ruimte dan op een gangbaar bedrijf. De biologisch-dynamische landbouw wil daarbovenop ook dat plant en dier ‘naar hun eigen aard’ behandeld worden, zoals hierboven al werd uitgelegd. Planten groeien daarom in de vollegrond, koeien houden hun hoorns, varkens hun staarten. De dieren krijgen nog meer ruimte en ook de vruchtwisseling is een stuk ruimer.

Op een biologisch-dynamisch bedrijf worden alleen dierlijke vaste mest, compost en preparaten gebruikt. Tien procent van het bedrijfsoppervlak moet natuur zijn. De biologisch-dynamische landbouw probeert de kringloop op het eigen bedrijf of met een collega-bedrijf te sluiten.

Het verschil tussen biologisch en biodynamisch (Demeter) op een rijtje.