Kosten

Nieuwsbrief

Kosten

AeresWarmonderhof-voltijd-2019-53-1

Totale kosten

Vanaf je achttiende jaar betaal je het wettelijk verplichte lesgeld voor het mbo en het gekozen niveau. Aeres brengt ook nog een schoolbijdrage in rekening. Dit is bedoeld voor de dekking van kosten van onder meer excursies, verzekeringen en lesmateriaal. Een deel van deze bijdrage is vrijwillig. Wanneer dat deel niet wordt betaald, kan aan bepaalde activiteiten niet worden deelgenomen. Buitenlandse studenten uit landen van de Europese Unie die jonger zijn dan dertig jaar, kunnen het lesgeld via een speciale regeling gedeeltelijk terugkrijgen. 

Boeken
Vooral in het eerste jaar moet er een aantal boeken worden aangeschaft. In de jaren daarna is dat veel minder. Een exact bedrag is niet te vermelden omdat dat afhangt van wat er voor de specifieke student aan taal- en rekenonderwijs nodig is. Dat wordt aan het begin van de opleiding met niveautoetsen vastgesteld.

Werkkleding
In het eerste jaar moet je ook rekenen op kosten voor werkkledingJe lichaam moet levenllang mee, dus voor het werk op het bedrijf is veilige en warme werkkleding nodig, zoals een werkbroek (€40 tot €100) en werkschoenen (€25 tot €100). 

 

Het kostenoverzicht voor de opleidingen vind je onder Kosten opleidingen . 

 

Wonen
Om te wonen op Warmonderhof huur je een kamer bij Stichting Warmonderhof. Voor contact met hen en voor de actuele kosten van het wonen, verwijzen we naar de webpagina van de stichting.