Studentenbedrijf LOT

Nieuwsbrief

Studentenbedrijf LOT

LOT-logo-1

Over LOT (Leren Ondernemen Tuinbouw)

De niveau-4-studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof worden opgeleid als ondernemer/bedrijfsleider. Het runnen van een zelfstandig bedrijf is een kans om ervaring op te doen in de praktijk van het ondernemerschap. Ze staan daarbij onder begeleiding van boeren en docenten. Dit is een interessante opstap naar een toekomst met een eigen bedrijf.

Bekijk de website van de LOT-ters van dit jaar! LOT-website

 

Bedrijf runnen

 

Het LOT-project geeft derdejaars studenten tuinbouw van Aeres MBO Dronten Warmonderhof de kans, als ondernemer een jaar lang een tuinbouwbedrijf te runnen bij Aeres Biologisch Bedrijf. LOT (Leren Ondernemen in de Tuinbouw) beschikt over een perceel van tweeduizend vierkante meter in Dronten bij Aeres Farms. De studenten, meestal zijn het er drie, soms vier, krijgen hiermee een buitenkans om warm te draaien voor een toekomst als zelfstandig tuinder en ondernemer. Ze zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het teeltplan, de bodemvruchtbaarheid en het planten, zaaien en oogsten op dit perceel. Ook moeten ze zelf zorgen voor de marketing en verkoop van hun producten. Eerstejaars studenten van Aeres MBO Dronten Warmonderhof lopen een aantal dagen per week praktijk bij deze derdejaars, waardoor die ervaring kunnen opdoen in het leidinggeven. 

 

Filmverslag LOT-studenten 2020-2021

Bekijk hier het beeldverslag van de studenten die in teeltseizoen 2020-2021 de LOT-tuin onder hun hoede hadden. Olga, Jiri, Yentl en Nico. Een impressie van een jaar hard werken aan deze zelfoogsttuin aan de rand van het dorp Dronten.