De studiegidsen zijn van praktisch en dagelijks nut. Ook vind je een link naar kosten, stageformulieren etcetera.

Regelingen en statuten zijn achtergrondstukken die de organisatorische en juridische inbedding van de opleiding betreffen.

 

Opleidingsinformatie en belangrijke links

Studiegids BOL en BBL

 

Regelingen en statuten
 
Naast regelingen die op onze locatie van kracht zijn en staan vermeld in de studiegids, is er een aantal statuten, reglementen en regelingen die Aeres MBO-breed van kracht zijn. Via onderstaande link vind je onder andere de artikelen bij de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst. Hier staat onder meer ook informatie over verzekeringen.

Regelingen en statuten

Nieuwsbrief mobiel