AeresWarmonderhof-deeltijd-2019-76

Lesdagen

De BBL-opleiding 2019-2020 start in september 2019 op de woensdag/donderdag (om de week, alle richtingen) en op de woensdag (elke week, alle richtingen). Studenten voor het keuzedeel stadslandbouw starten het eerste jaar op de dinsdag in Dronten en verhuizen voor hun tweede jaar naar de Fruittuin van West in Amsterdam, ook op de dinsdag. De lesdagen blijven gedurende de hele opleiding hetzelfde. Ook ’s avond is er les en soms is er aansluitend een Avondklas. Overnachten is mogelijk voor degenen die een tweedaagse kiezen. Er zijn 16 lesblokken van 2 dagen per jaar of 32 blokken van 1 dag. 

Kijk bij downloads voor meer informatie over de BBL-opleiding. Daar vind je ook een aanmeldingsformulier.

 

Leren en werken deeltijdopleiding bd-landbouw

De tweejarige beroeps begeleidende leerweg (BBL) is sterk praktijkgericht, waarbij het doel is dat je na afronding zelfstandig kunt werken op een boerenbedrijf. De opleiding is gebaseerd op het werken op een goedgekeurd (biologisch) stadslandbouwbedrijf, zorglandbouwbedrijf of productielandbouwbedrijf, met  aanvullend het leren op Warmonderhof. Je werkt minimaal 80 dagen per jaar op een bedrijf, dus daar vindt een flink deel van je opleiding plaats. Je maakt kennis met de dagelijkse praktijk en krijgt in de loop van het seizoen zeer divers werk te doen: van koeien of geiten melken tot buiten of in een kas groenten telen, van oogsten met de hand tot mechanische onkruidbestrijding, van weidebeheer tot het bereiden van plantaardige preparaten. Naast de praktijk ga je eens per twee weken twee dagen of eens per week een dag, naar de opleiding op Warmonderhof.


Niveau en keuzedelen deeltijdopleiding bd-landbouw

Je kunt kiezen uit niveau 2 en 3. Je kiest voor stadslandbouw, zorglandbouw, BD-landbouw of bedrijfsindividualiteit. Het doel van de opleiding is,met kennis van zaken te gaan werken op een biologisch (-dynamisch) bedrijf. De biologisch-dynamische sector vraagt om geïnspireerde en praktische mensen met een brede interesse. Op niveau 3 is het verplicht, gedurende de hele opleiding stage te lopen op een bedrijf dat past bij je keuzedeel. Op niveau 2 hoeft dat pas vanaf het tweede jaar van de opleiding. Meer over de keuzedelen kun je lezen in het Infoblad BBL, te vinden onder de downloads. 


Theorielessen deeltijdopleiding bd-landbouw

De theorielessen sluiten nauw aan bij de werkzaamheden op het praktijkbedrijf en zijn vaak direct in de praktijk toe te passen of te onderzoeken. Hierdoor leer je veel in korte tijd en groei je snel in je werk.

Groente- en fruitteelt
Het gaat hier de groentes, hoe je ze teelt, bemest, verzorgt en oogst. Er wordt aandacht besteed aan ziektes, ziektepreventie en plagen. Na twee jaar kan je een goed doordacht vruchtwisselings- en teeltplan opstellen. Ook fruitteelt krijgt aandacht in de opleiding. 
Veehouderij
In de veehouderij staat het werken met landbouwhuisdieren centraal. Het gaat vooral om gedrag, voeding, verzorging en gezondheid. Ook is er aandacht voor ziektes en ziektepreventie.
Akkerbouw
Dit vak heeft alles te maken met bodemverzorging, bemesting en het onderhouden van een goede structuur. Dit is de basis voor de verzorging, teelt en oogst van de gewassen. Uiteindelijk moet je een bouwplan kunnen maken. Akkerbouw is een klein onderdeel, er zijn niet heel veel mensen die in deze sector aan het werk gaan.
Techniek
Het goed gebruiken van machines is essentieel voor het resultaat, of het nu klein gereedschap betreft of groot materieel. Je leert over het gebruik, onderhoud van trekkers, eenvoudige reparaties en de werking en afstelling van landbouwmachines.
Achtergronden van de BD-landbouw
Wie in de biologische-dynamische landbouw wil werken doet er goed aan kennis te nemen van de principes en werkwijze van deze vorm van landbouw. Daarom is er in de opleiding onder meer aandacht voor antroposofie, de werking en gebruik van preparaten.
Ondernemersvaardigheden
Je leert welke eisen er aan een boer worden gesteld om de dagelijkse werkzaamheden te organiseren. Onderdeel van de ondernemersvaardigheden zijn het opstellen van het teeltplan.
Economie
Als je economie in je eindopdracht kiest, werk je aan een ondernemingsplan voor een bedrijf. Je leert de belangrijkste economische kengetallen interpreteren en de boekhouding lezen.
Keuzedeelspecifieke lessen
Je bedrijf ziet er anders uit wanneer je zorglandbouw, stadslandbouw of productielandbouw bedrijft. In een groot deel van de hoofdvakken liggen de accenten dan anders. Een teeltplan voor een zorglandbouwbedrijf ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan dat voor een stadslandbouwbedrijf of productiebedrijf. Idem dito voor de organisatie van een veehouderij. De lessen worden hierop toegesneden. 

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel