Marije-Roestenburg-3-800x533

Aanmelden BBL-opleiding 

Toelatingsrecht is het recht om toegelaten te worden tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Dit recht heb je als:

• Je uiterlijk op 1 april voor de start van het studiejaar bent aangemeld

• Je voldoet aan de toelatingseisen

• Je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten van de betreffende opleiding

 
NB: Ook na 1 mei is het mogelijk, je aan te melden, maar dan geldt geen toelatingsrecht meer. 

 

Toelatingseisen BBL-opleidingen mbo niveau 2

  • je hebt toezegging van een leerbedrijf waar je je praktijkopleiding kunt volgen én een:

  • diploma lbo, vbo, vmbo KB, GL, TL, mavo

  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4

  • mbo-2 diploma of diploma entreeopleiding

  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Toelatingseisen BBL-opleidingen mbo niveau 3

  • je hebt toezegging van een leerbedrijf waar je je praktijkopleiding kunt volgen én een:

  • diploma lbo, vbo, vmbo KB, GL, TL, mavo

  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4

  • mbo-2 diploma

  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Intake/ondersteuningsbehoefte 

Tijdens de inschrijfprocedure dien je aan te geven of je een ondersteuningsbehoefte hebt. Is dit het geval, dan vindt er een aanvullend gesprek plaats met de zorgcoördinator om te bepalen hoe, en óf, wij je daarin kunnen begeleiden. 

 

Aanname gebeurt altijd onder voorbehoud van het overhandigen van een toereikend diploma of overgangsbewijs.

 

Nieuwsbrief mobiel