Marije-Roestenburg-3-800x533

Aanmelden BBL-opleiding 

Toelatingsrecht is het recht om toegelaten te worden tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Dit recht heb je als:

• Je uiterlijk op 1 april voor de start van het studiejaar bent aangemeld

• Je voldoet aan de toelatingseisen

• Je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten van de betreffende opleiding

 
NB: Ook na 1 mei is het mogelijk, je aan te melden, maar dan geldt geen toelatingsrecht meer. 

 

Aanname gebeurt altijd onder voorbehoud van het overhandigen van een toereikend diploma of overgangsbewijs.  

Toelatingseisen BBL-opleidingen mbo niveau 2

  • je hebt toezegging van een leerbedrijf waar je je praktijkopleiding kunt volgen én een:

  • diploma lbo, vbo, vmbo KB, GL, TL, mavo

  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4

  • mbo-2 diploma of diploma entreeopleiding

  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Toelatingseisen BBL-opleidingen mbo niveau 3

  • je hebt toezegging van een leerbedrijf waar je je praktijkopleiding kunt volgen én een:

  • diploma lbo, vbo, vmbo KB, GL, TL, mavo

  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4

  • mbo-2 diploma

  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Intakegesprek 

Elke BBL-student krijgt een telefonisch intakegesprek.Doel van het gesprek is om te onderzoeken of het leerbedrijf dat je gekozen hebt, aansluit bij jouw leerwensen en bij de inhoud van onze opleiding. 

 

 

Nieuwsbrief mobiel