Toelatingseisen beroepsopleidende leerweg (BOL)

Nieuwsbrief

Toelatingseisen beroepsopleidende leerweg (BOL)

AeresWarmonderhof-deeltijd-2019-86-1

Aanmelden BOL-opleiding 

Toelatingsrecht is het recht om toegelaten te worden tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Dit recht heb je als:

• Je uiterlijk op 1 april voor de start van het studiejaar bent aangemeld

• Je voldoet aan de toelatingseisen

• Je hebt deelgenomen aan de verplichte intakeactiviteiten van de betreffende opleiding

NB: Ook na 1 mei is het mogelijk, je aan te melden, maar dan geldt geen toelatingsrecht meer.

 

Toelatingseisen BOL-opleidingen mbo niveau 3

  • diploma vbo, vmbo KB, GL, TL, mavo
  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4
  • mbo-2 diploma
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Toelatingseisen BOL-opleidingen mbo niveau 4

  • diploma vbo, vmbo KB, GL, TL, mavo
  • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of vwo 3 naar vwo 4
  • mbo-2 diploma (als blijkt dat je niveau 4 aankunt)
  • mbo-3 diploma
  • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

De ervaring leert dat ook veel hoger opgeleide mensen zich aanmelden voor onze opleidingen. De combinatie van theorie en praktijk maakt dat je met elk instroomniveau heel veel uit je studie kunt halen.

Intakegesprek

Er zijn, behalve je vooropleiding, een talentscan en intakegesprek nodig om toegang te krijgen tot onze BOL-opleidingen. Het intakegesprek wordt gehouden voor wonen, werken en leren samen. We vertellen je tijdens het intakegesprek wat dit wonen-werken-leren-concept inhoudt. We bespreken ook wat jouw ondersteuningsbehoefte is en hoe wij je daarin kunnen begeleiden. Indien van toepassing vindt er een aanvullend gesprek plaats met de zorgcoördinator om ondersteuningsafspraken vast te leggen.

Talentscan

Ter voorbereiding op het intakegesprek doe je een AMN Talentscan. Met de resultaten van deze talentscan kunnen we je een goed advies geven, afspraken met je maken en je op de juiste manier begeleiden zodat je de meeste kans hebt op het succesvol afronden van je opleiding.

Ben je meerderjarig, dan vinden het gesprek en de nabespreking plaats zonder je ouders erbij. Ben je minderjarig, dan wordt het gesprek ook gehouden zonder je ouders, maar worden die na het gesprek uitgenodigd, er even bij te komen zitten voor verhelderende informatie of vragen.

Voorbehoud

Aanname gebeurt altijd onder voorbehoud van het overhandigen van een toereikend diploma of overgangsbewijs en soms aanvullende voorwaarden, zoals ervaring opdoen in de landbouw. Bij twijfel kan een tweede gesprek (second opinion) worden georganiseerd.