De landbouwcursus

Nieuwsbrief

De landbouwcursus

rudolf-steiner

De Landbouwcursus is gebaseeerd op een serie voordrachten van Rudolf Steiner. Het boekwerk inspireert veel mensen om anders naar de landbouw te kijken dan met de huidige wetenschap mogelijk is. Het boek is een kleine 100 jaar oud, maar wordt nog veel gelezen, eventueel in een versie met een toegankelijker taalgebruik.

Rudolf Steiner heeft in 1924 een serie voordrachten gehoudenvoor een aantal boeren, die later bekend geworden is als “de landbouwcursus”. Deze boeren waren bezorgd over de ontwikkelingen in de landbouw, waaronder het gebruik van kunstmest. De cursus is het begin geweest van wat we nu biologisch-dynamische landbouw noemen.

In de voordrachten probeert Rudolf Steiner de toehoorders mee te nemen naar de achtergronden van de landbouw. Hij laat zien dat de geestelijke achtergrond van al het levende meegenomen moet worden bij het beoordelen van de resultaten die in de landbouw gerealiseerd kunnen worden. Hij wijst ook op allerlei verbanden en wisselwerkingen in de natuur. Voor een goede landbouwuitoefening is het belangrijk om met deze verbanden en wisselwerkingen kennis te maken. Daardoor wordt het ook mogelijk om maatregelen te treffen die een algemene werking hebben op groei en ontwikkeling van planten en dieren.

De voordrachten die u hier kan downloaden zijn bewerkt door Jan J.C. Saal, vanuit de Nederlandse vertaling van uitgeverij Vrij Geestesleven. Daardoor zijn de lezingen iets makkelijker te lezen dan in hun onbewerkte vorm. Diegenen die dichter bij de oorspronkelijke tekst willen blijven wordt aangeraden het vertaalde boek of het Duitse boek te lezen, die in de boekhandel verkrijgbaar zijn.

Wij nodigen u graag uit om kennis te nemen van de teksten van deze voordrachten, al doet de inhoud soms wat vreemd aan. Vaak komt het geheel meer tot leven, nadat de tekst een tweede of derde maal is doorgenomen, omdat u dan aan deze nieuwe benadering gewend raakt.