Op excursie bij 25.000 bio-legkippen

Nieuwsbrief

Op excursie bij 25.000 bio-legkippen

Kippenexcursie-090424-2

Onze eerstejaars studenten volgen momenteel les in het houden van kleine landbouwhuisdieren. Op de boerderij van Warmonderhof houden de boeren 250 legkippen, maar hoe interessant kan het zijn om er één te bezoeken met twee nullen extra in de aantallen?

Kippen en akkerbouw

Daarom togen de studenten deze week naar de familie Knook in Lelystad. Zij combineren combineert de legkippenhouderij met 46 hectare akkerbouw. Bedrijf Knook pakt zelf de eieren in met een eier-robot. Zo kunnen dagelijks twintigduizend eieren worden verwerkt en naar de winkels worden getransporteerd. De studenten vonden het zeer indrukwekkend om dit proces live te mogen bekijken. Direct werden ook de rekenvaardigheden ingezet om te berekenen wat nu de omzet en winst per ei eigenlijk zijn, en wat dat betekent voor de complete eierproductie. Dit geïntegreerd leren is één van de krachtige leermethodieken hier op school.

Kringloop van voedergewassen en mest

Jan Knook vertelde hoe mooi akkerbouw en veehouderij elkaar binnen het bedrijf versterken. Hij teelt eigen tarwe als voervoorziening voor de kippen. De kippenmest wordt weer gebruikt om de akkers te bemesten, en zo sluit het bedrijf gedeeltelijk de regionale kringloop. De kippen eten bedrijfseigen voedsel en ook de mest is bedrijfseigen. Zo worden zo min mogelijk vreemde stoffen het bedrijf binnengebracht. Dit kringloopdenken is iets dat in de toekomst steeds meer aan de orde zal komen in de landbouw, en we vinden het belangrijk dat onze studenten daarmee al in een vroeg stadium kennismaken. Ook op de Warmonderhofboerderij wordt op deze manier de kringloop zo sluitend mogelijk gemaakt door voedergewassen en eigen mest te combineren.

Diergezondheid en groot- of kleinschalig

Studenten waren nieuwsgierig hoe Jan Knook zorgt dat zijn kippen gezond geweid kunnen worden en toonden veel interesse in de ruime uitloopmogelijkheden voor de dieren. Ze stelden vragen over de biologische wet- en regelgeving en over de winstgevendheid per ei. Ook werd gediscussieerd over de voor- en nadelen van het grootschalig of kleinschalig dierenhouden.
We voelen ons als biodynamische landbouwopleiding vereerd dat we steeds zo welkom geheten worden op de boerderijen die we benaderen voor excursies. Het is voor ons dé manier om onze studenten zich breed te laten oriënteren op de mogelijkheden die er voor hen straks liggen in de biodynamische landbouwsector.

 
Ben je ook geïnteresseerd in de voltijd- en deeltijdopleidingen die wij aanbieden? Kom dan naar de eerstvolgende informatiedag bij ons op Warmonderhof!