Boeren en boerinnen in spé

Nieuwsbrief

Boeren en boerinnen in spé

boerenleven

Tussen Lippenhuizen en Beetsterzwaag, in het beekdal van het Koningsdiep, ligt een stuk van bijna 60 ha meer dan 15 jaar biologisch beheerd weidelandschap. Deze grond wordt gepacht van een stichting. Wij bieden een uitdaging die kan leiden tot een samenwerkende groep op dit land. 

 

De boerderij is eigendom van de boer, tot de pacht ophoudt. Er is een einde vastgelegd in november 2027 via een schikking tussen verpachter en pachter. Wij bieden een uitdaging die kan leiden tot een samenwerkende groep op dit land. We hebben als toekomstige deelgenoten elkaars volledige inzet nodig na tweeënveertig jaar boerenwerk, van gangbaar tot de afbouw ervan en de opbouw van biologisch boeren en melkvee houden. Van zeventig naar dertig melkkoeien en nu gehoornde koeien en jongvee, geregistreerd als vleesvee.

Wie voelt zich geroepen om deze periode te komen delen in dit werk en durft de uitdaging op zijn en/of haar schouders te nemen, waarmee we met elkaar die vier jaar kunnen volbrengen? Het mooist zou zijn dat we dan als groep verdergaan in deze regio. Het landschap, een voedseltuin, het vee in dit mooie landschap, de boerderij, behouden. We kunnen hier leren aan en leren van elkaar, het ambachtelijk vak van boer en wat daarbij hoort, met anderen nevenfuncties opstarten om kaas te maken, een groententuin op te zetten of zelfs een slachterij aan huis (wat meer voor de hand ligt nu we vleesvee hebben). Alle werkzaamheden, zoals het land op het werk, de werkplaats, het gebouw, wachten op liefdevolle handen.

De grote uitdaging is te blijven staan in de kracht van het samen. Daarmee iets nieuws op te bouwen tussen die krachten die rondom ons, ons willen verleiden het bijltje er maar bij neer te leggen. Wij hebben wat anders voor ogen: wij zien voor ons, dat onze koesterende handen voor dit geheel overgaan op de toekomstige generatie. Dit is het vruchtbare moment, hier ligt nu de kiem. Jij kunt die kiem voeden. Ben je nieuwsgierig geworden en voel je dat je een stuk wilt dragen, samen met anderen? Laat wat van je horen.

Met vriendelijke groet,

Gjalt Tjeerdsma en Leonne Muller

Biologysk Molkfeebedriuw Rûn libben en Grûn (vertaling: ekologisch bedrijf Rondom leven en grond)

Adres: Sweachsterwei 2
8408 HE Lippenhuizen
Telefoon: 0513 46 50 18 Website: www.boerenleven.net