Ondertussen op het land…

Nieuwsbrief

Ondertussen op het land…

Tuinbouw-15mei-23-2-1

 

Het is een nat voorjaar. Dat maakt het op de polderse zeeklei in Dronten niet makkelijk om het land op te gaan. De tuinders, akkerbouwers en veehouder van Warmonderhof moesten tussen de buien doorwerken om de planning te halen. Inmiddels is het land mooi gevuld.

 

In de droge periodes tussen de regen zijn op akkerbouw de bieten gezaaid, de aardappels gepoot, de ruggen gefreesd voor de peen en er is mest uitgereden voor de kolen en de pompoenen. Binnenkort wordt er nog meer mest uitgereden en kan ook het zaaien van de pompoenen en de peen beginnen. De tuinbouwkas is bijkans een mediterrane oase geworden. De zelf opgekweekte tomaten staan in de grond, net als de pepers en de basilicum. Er wordt een proef gedaan door Tagetes (Afrikaantjes) te laten groeien onder de tomaten. De Afrikaantjes trekken de juiste insecten aan ter bestrijding van luizen. Ook de komkommers die de tuinders telen voor de zaadvermeerdering voor Bingenheimer Saatgut zijn inmiddels voor de helft geplant. Ze zijn wat ronder en korter dan de ons bekende komkommers. En ook de paprika’s en aubergines gaan deze week de grond in. Verder wordt de kas ook kleurrijker, want studente Juana is begonnen met bloementelen in de kas. Dat ziet er prachtig uit. Last but not least, de veehouderij. Daar zijn ze druk geweest met het maaien en harken van de eerste snede gras voor de kuil, die binnenkort zal worden ingekuild. We kijken uit naar de komende tijd. De buien blijven voorlopig even weg, wat betekent dat het iets makkelijker wordt om het land op te gaan.

tuinbouw 15 mei23