Hoe beïnvloed je de samenstelling van je mest?

Nieuwsbrief

Hoe beïnvloed je de samenstelling van je mest?

Veehouderij-les-in-mest-feb23bol

 

BBL- en BOL-studenten van Warmonderhof kregen half februari les over compost en meststoffen in de landbouw. Binnen een straal van één kilometer wisten de studenten meer dan tien mest- en compostsoorten te vinden.

Vergelijken, voelen, ruiken en kijken

De studenten verzamelden de mest bij buurbedrijven, bij Aeres Farms aan de overzijde van de weg en natuurlijk bij de Hofbedrijven van Stichting Warmonderhof. De gangbare, biologische en BD-mest en de compostsoorten werden tijdens de les eerst vergeleken door te kijken, te voelen en te ruiken. Het doel van de totale lessenreeks is, te leren hoe via het voer en het strooiselbed van de dieren beïnvloed kan worden hoe de mest wordt. Vervolgens leerden de studenten hoe de mest wordt opgeslagen of gecomposteerd, en hoe hij er dan uitziet, om uiteindelijk te bepalen welke bemesting het beste past bij een bepaalde plantenteelt. Een rond verhaal dus. De studenten waren verbaasd over de kwaliteitsverschillen van mest en compostsoorten. Zo een praktische, intensieve leerplek als hier op Warmonderhof is in West-Europa nergens te vinden, glimlachten docenten Luuk Schouten en Ties Ruigrok…