Wonen

Nieuwsbrief

Wonen

Studentenhuizen aan de Hofvijver

Opleiden staat op Warmonderhof centraal, maar het wonen op Warmonderhof is ook een belangrijk onderdeel van de ervaring die je opdoet. Alleen dicht bij de bedrijven kan je jezelf ontwikkelen tot een goede boer of tuinder.

 

Warmonderhof heeft op het terrein 15 studentenhuizen met in totaal 85 kamers zodat de studenten kunnen wonen op het eigen erf. In de woonkamers van de studentenhuizen wordt gezamenlijk geleefd, de studenten koken daar zelf. De huizen zijn gemengd: jongens, meisjes en ook verschillende jaren wonen door elkaar heen. Alle huizen zijn voorzien van gordijnen, wasmachine en droger. Voor de inrichting zorgen de studenten verder zelf.
Voor groepen deeltijdstudenten is er logeerruimte.

 

 

Het leven op de Binnenhof en de kosten daarvan

Zoals een boer woont op zijn bedrijf, zodat zijn werk is ingevlochten in het ritme van het leven op het land, zo ervaren studenten hier dagelijks hoe het is om op een praktijkbedrijf te wonen. In de zomer lekker vroeg de dag beginnen, ’s avonds wat langer doorgaan dan de kantooruren of ’s nachts uit bed te moeten om er bij zijn als er een koe kalft. Dat zijn de boerenervaringen op de Binnenhof. Door op het land te wonen ervaren studenten door het jaar heen het ritme van de seizoenen en de verandering in werkzaamheden die dit met zich meebrengt.

 

Aan de andere kant betekent het wonen op de Binnenhof wonen in groepjes van 5 tot 8 studenten. Zij voeren gezamenlijk een huishouding. Dat betekent samen eten en afwassen en samen studeren. Ieder heeft zijn eigen kamer en per groepje is er een gezamenlijke woonkeuken beschikbaar. Als het huis je even te klein wordt kun je naar de koeien toe, de tuin in, je akkertje bewerken, of genieten van de buitenlucht. Partijtje voetbal of volley op het sportveld, zwemmen in het waterbassin in de zomer, ‘s avonds een vuurtje stoken en sterke verhalen vertellen. Kortom je krijgt de kans mooi te wonen in een plezierige omgeving en bovenal je helemaal boer of tuinder te voelen. Op het terrein is een winkel, dat bespaart tijd voor het huishouden.

 

Veel studenten doen hun eerste uit-huis-woon-ervaring op, wanneer ze op de Binnenhof komen wonen. Dat betekent dat er veel geleerd moet worden op huishoudelijk gebied. Doordat een goede mix wordt gezocht tussen oudere- en jongerejaars studenten leren ze veel van elkaar. Na vier jaar kun je zeggen dat ook een sociale ontwikkeling onderdeel is geweest van de opleiding. De studenten betalen maandelijks een huurbedrag plus een bedrag voor energie en het gebruik van apparaten. Daarnaast wordt jaarlijks een stichtingsbijdrage betaald, voor de instandhouding van het geheel.

 

Bedragen voor schooljaar 2014/15:

 

– Huur eenpersoonskamer € 255,- per maand.

– Huur tweepersoonskamer bedraagt € 190,- per maand per persoon.

– Woonlasten (internet, wasmachine, energie) €32,50 p.p.

– Stichtingsbijdrage €760,= per jaar.