Werken glastuinbouw

Nieuwsbrief

Werken glastuinbouw

Beroeps Praktijk Vorming (BPV)

Tijdens de BBL-opleiding glastuinbouw moet je minimaal tachtig dagen per jaar praktijkervaring opdoen op een biologisch of biodynamisch glasteeltbedrijf. Daar werk je aan je vaardigheden, vakkennis en persoonlijke leerdoelen. Dit bereik je door het maken van een werkplan en het voeren van gesprekken met je werkbegeleider en je studiementor.

 

Praktijkovereenkomst

Je moet gedurende de hele opleiding een praktijkovereenkomst (POK) hebben met je leerbedrijf om je diploma te mogen behalen. De praktijkovereenkomst wordt getekend door de student, de opleiding en het leerbedrijf. Het leerbedrijf moet erkend zijn door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Je aanvraagformulier voor de POK moet uiterlijk 30 september binnen zijn bij de studentenadministratie.

 

Arbeidsverhouding en subsidie

De beroeps begeleidende leerweg (BBL) gaat uit van een arbeidsverhouding met het leerbedrijf. Dit kan een betaalde arbeidsovereenkomst zijn of een onbetaalde stage. Het leerbedrijf kan een subsidie aanvragen voor BBL-werknemers. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de begeleidingstijd die de praktijkbegeleider aan jou besteedt. Aanvragen van de subsidieregeling praktijkleren is mogelijk vanaf begin juni op basis van het voorgaande jaar.