De 85 hectare van Warmonderhof worden bebouwd door de agrarisch ondernemers. Een akkerbouwer/veehouder in het gemengde bedrijf en een tuinbouwer. Ook zijn bij het bieden van praktijk nog diverse andere bedrijven betrokken die iets verder weg gelegen zijn, in de fruitteelt, akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. Al deze ondernemers laten de studenten meewerken op hun bedrijf, zodat studenten ervaren wat het boerenvak in de praktijk inhoudt. Zo leren de studenten hoe ze een levenskrachtig boerenbedrijf moeten runnen.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel