De 85 hectare van Warmonderhof worden bebouwd door tuinders, akkerbouwers en een veehouder. Zij vallen onder Stichting Warmonderhof. Bij het bieden van praktijk zijn nog diverse andere boerderijen betrokken die iets verder weg gelegen zijn, in de fruitteelt, akkerbouw en veehouderij. Al deze boeren en tuinders laten de studenten meewerken op hun bedrijf, zodat studenten ervaren wat het boerenvak in de praktijk inhoudt. Zo leren de studenten hoe ze een levenskrachtig boerenbedrijf moeten runnen.

warmonderhof 2023 hpv9658

Nieuwsbrief mobiel