AeresWarmonderhof-deeltijd-2019-54

De beroepsparktijkvorming omvat minimaal 80 dagen per jaar. Dit doe je op een biologisch (dynamisch) bedrijf, dat een SBB-certificering heeft. Je werkt op dit bedrijf aan je vakvaardigheid, vakkennis en persoonlijke leerdoelen. Dit bereik je door het maken van een werkplan en het voeren van gesprekken gedurende de studiejaren, met je werkbegeleider en je mentor. Aan de hand van opdrachten maak je verslagen over je stagebedrijf. Aan het eind van de opleiding beoordeelt je stagebieder of je voldoende presteert op het bedrijf en sluit je de school af met een terugblik op twee jaar leren.

 

Praktijkovereenkomst Aeres Warmonderhof


Een wettelijk voorschrift is het afsluiten van een praktijkovereenkomst tussen de student, de opleiding, het leerbedrijf en het landelijk orgaan Aequor. Zonder Praktijk Overeenkomst (POK) kun je de opleiding niet volgen. Het leerbedrijf moet erkend zijn door het SBB. De Praktijk Overeenkomst moet uiterlijk in de eerste maanden van de opleiding worden afgesloten. Uiterlijk 30 september moet iedereen een formulier Gegevens Stageplaats hebben ingeleverd. Op basis daarvan wordt de Praktijk OvereenKomst opgesteld. Doe je dit niet, dan kan je de opleiding niet verder voortzetten.

 

Arbeidsverhouding Aeres warmonderhof

 

De beroeps begeleidende leerweg gaat uit van een arbeidsverhouding met het leerbedrijf. Dit kan een arbeidsovereenkomst of een stage-overeenkomst zijn. Soms is werken met behoud van uitkering mogelijk, maar dit is afhankelijk van de uitkeringsinstantie.

 

Subsidie Aeres Warmonderhof


Belangrijk voor de stagebieder: de Nederlandse overheid biedt een subsidie aan ondernemers die een stageplek voor een BBL-opleiding bieden. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel