2022-Rutger-Engelbertink--25-1

De biodynamische landbouw is de meest vergaande vorm van duurzame landbouw. We proberen op deze pagina in grote lijnen uit te leggen waarin onze biodynamische landbouwopleiding verschilt van een gangbare landbouwopleiding.

 • Onze BBL-studenten zijn volwassenen tussen de 28 en 58 jaar. Ze zijn dus veel ouder dan je normaal ziet op een BBL-opleiding.

 • Op een reguliere landbouwopleiding bestaat het teeltgedeelte uit les in het telen van suikerbieten, winterwortels, pootgoed, consumptieaardappels, uien, witlof, graan etc. Dat is de grove groenteteelt oftewel akkerbouw. Als je op Aeres MBO Dronten Warmonderhof kiest voor teelt, krijg je vooral fijne groenteteelt aangeboden. Ook fruitteelt maakt deel uit van het vakkenpakket. In de BBL ligt de nadruk op tuinbouw omdat bijna alle studenten op een tuinbouwbedrijf praktijk lopen.

 • Onze lessen in de BBL zijn dan ook vooral gericht op tuinbouwgewassen. In de kleinschalige tuinbouw worden per bedrijf vaak meer dan 50 gewassen geteeld. In de lessen groenteteelt gaat het dan over bladgewassen, vruchtgewassen, peulvruchten, wortel en knolgewassen, brassica etcetera.

 • Het merendeel van onze BBL-studenten loopt zijn praktijkstage op een (kleinschalig) tuinbouwbedrijf en niet op een akkerbouwbedrijf.

 • We zijn een biodynamische school. Biodynamisch gaat nog een stap verder dan biologisch. Biodynamische landbouw gaat uit van het gemengde bedrijf. BD-bedrijven willen werken met gesloten kringlopen (eventueel met behulp van een koppelbedrijf). Daarom krijgt ook een teeltstudent veehouderijlessen. Want op een teeltbedrijf werk je ook met dieren; voor de mest.

 • Je hoeft als teeltstudent geen stage te lopen op een veehouderijbedrijf maar je moet je dus wel realiseren dat je veehouderijlessen krijgt. Dat is op een regulier landbouw-mbo niet het geval. Je kiest op een regulier landbouw-mbo één richting.

 • Op reguliere landbouwopleidingen wordt tot nu toe weinig of geen aandacht besteed aan de bodem, terwijl dit voor de biologische en biodynamische landbouw het belangrijkste vak is. Je krijgt op Aeres MBO Dronten Warmonderhof evenveel bodemlessen als groenteteeltlessen.

 • Verder is het zo dat Aeres MBO Dronten Warmonderhof alleen uitgaat van teelt zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Er is naast bodemvruchtbaarheid heel veel aandacht voor vruchtwisseling en biodiversiteit op het bedrijf.

 • Voor wat betreft techniek krijg je op Aeres MBO Dronten Warmonderhof vergelijkbare vakken aangeboden als op een gangbare landbouwopleiding. Denk aan: trekkerrijden en werken met materieel, heftruckrijden, lassen, verbindingen leggen, motoronderhoud en allerhande andere boerenklussen.

 • Biodynamische landbouw is gebaseerd op de antroposofische visie van Rudolf Steiner en daar krijg je op de BBL-opleiding een korte introductie van. Het gaat in grote lijnen vanuit dat alles met alles samenhangt en dat je mensen, dieren, planten en de bodem naar hun aard moet behandelen. Lees meer over: ‘Wat is nu eigenlijk biodynamisch’

 • We geven je hier een overzicht van alle vakken die je krijgt tijdens de BBL-opleiding op Aeres Warmonderhof, zodat je die kunt vergelijken met het vakkenpakket van een reguliere landbouwopleiding.

 • Hier vind je het complete curriculum van de BBL-opleiding. Die kun je vergelijken met het curriculum van een gangbare opleiding.

 • En dit is het verschil tussen biologisch en biodynamisch. Dit overzicht is afkomstig van Stichting Demeter, de certificerende instantie voor de biodynamische landbouw.

Nieuwsbrief mobiel