ANBI

Nieuwsbrief

ANBI

Stichting Warmonderhof is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt niet gesubsidieerd en is daarom afhankelijk van de opbrengst van eigen activiteiten en van schenkingen door particulieren en instellingen. Voor de belastingen heeft stichting Warmonderhof een ANBI status, hetgeen wil zeggen dat schenkingen aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Om deze status te behouden, geldt een publicatieplicht van gegevens. Veel van deze gegevens zijn op onze website te vinden, maar voor een goed overzicht hebben wij de gegevens gebundeld in een ANBI-rapportage .