De akkerbouw

Nieuwsbrief

De akkerbouw

Kolen-oogsten


 

Meer lezen over het gemengde bedrijf

 

Akkerbouw
Binnen de akkerbouwtak leren de studenten hoe duurzame producten op grotere schaal geteeld kunnen worden. Ze leren de grond bewerken met machines, door middel van ploegen en schoffelen en ze leren het land klaarmaken voor zaaien of planten. Na het zaaien of planten is er veel aandacht voor onkruidbeheersing. Na een relatief korte rust breekt vervolgens de periode van oogsten aan. De biologisch dynamische aspecten van de akkerbouw, zoals de invloed van de kosmos en het gebruik van de preparaten spelen een belangrijke rol bij de teelt van de verschillende gewassen.
Akkerbouw vraagt om het plannen, beheersen en verzorgen op het gebied van teelt, afzet en arbeidsdruk. Daarbij spelen de weersinvloeden een grote rol. Deze dynamiek maakt van de akkerbouw een zeer boeiende en uitdagende bedrijfstak. De cyclus begint in het voorjaar en eindigt in het volgende jaar met de verkoop van de gewassen. De bewaring van de producten is een belangrijk aspect van de akkerbouw. Ook daarover valt op Warmonderhof veel te leren.

 

Afzet
De akkerbouw op Warmonderhof is deels gericht op grootschalige productie voor de groothandel en supermarkt in binnen- en buitenland, zoals Duitsland en Denemarken. Denk dan aan traditionele akkerbouwproducten als aardappels, uien, plantuitjes, peen en spelt. Daarnaast worden ook pastinaak en pompoen  grootschalig afgezet. Het akkerbouwplan heeft een ruime vruchtwisseling. Ook op kleinere schaal worden groenten geteeld; voor de binnenlandse versmarkt, met een herkenbaar Warmonderhof-uiterlijk, en voor de industrie. Denk aan witte kool, rode kool, groene kool en witlof, erwten en boontjes, Ook deze gewassen moeten geplant, gezaaid, geoogst en afgeleverd worden.
Op de akkerbouw willen we de studenten laten kennismaken met verschillende vormen van afzet en de verschillende partijen die hierin actief zijn. Om hen bewust te worden van de vragen: wat verlangt de handel? Wat wil de consument? Hoe kan de akkerbouwer daarop inspelen?