Aeres Warmonderhof werkt samen met diverse praktijkbedrijven waar de studenten dagelijks stagelopen. Al deze ondernemers laten de studenten meewerken op hun bedrijf, zodat studenten ervaren wat het boerenvak in de praktijk inhoudt. Zo leren de studenten hoe ze een levenskrachtig boerenbedrijf moeten runnen.De belangrijkste samenwerkingspartner voor de dagelijkse praktijk is Warmonderhofstede: het gemengde bedrijf dat is gevestigd op het terrein rond de school. Hier krijgen de studenten intensieve begeleiding. Ze wonen ook op het erf van deze boerderijen.

 

De dagelijkse praktijk is een wezenlijk onderdeel van de vierjarige voltijdopleiding. Je ziet 's middags direct terug in de praktijk wat je 's morgens in de lessen hebt geleerd. In het eerste jaar en in de eerste helft van het tweede jaar werk je in perioden in de middag op één van de praktijkbedrijven. Je wordt dan begeleid door de studenten uit het derde jaar. Natuurlijk is ook de praktijkbegeleider aanwezig, die je zoveel mogelijk betrekt bij de bedrijfsvoering. In het derde jaar deel je je kennis met de eerstejaars, en krijg je een begeleidende rol. De praktijkbegeleider zal nu andere, meer verdiepende aspecten van haar of zijn vak aan je leren.

 

De zomerpraktijk wordt door veel studenten als één van de hoogtepunten op Warmonderhof beschouwd. In de zomer heb je vier weken vakantie. De andere vier weken werk je op één van de praktijkbedrijven. Er is dan geen school en je hoeft niet te koken. Er wordt gezamenlijk gegeten in de Hofzaal of buiten aan lange tafels; gezellig en het bespaart tijd.

 


 

Nieuwsbrief mobiel