Stichting Warmonderhof is een zelfstandig opererende en ongesubsidieerde organisatie. Hoewel onze studenten een stichtingsbijdrage betalen en er opbrengsten gerealiseerd worden door de deelname in de bedrijven en de verhuur van kamers en Hofzaal, is er structurele draagkracht nodig om het geheel in goede conditie te houden en te blijven ontwikkelen.

Onze ANBI-status maakt het mogelijk dat schenkingen aan Stichting Warmonderhof aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voor informatie over eenmalige of periodieke schenkingen, kunt u contact opnemen met de directeur van de stichting. 


Schenkingen graag op: Rekeningnummer NL76TRIO0212180738 t.n.v. Stichting Warmonderhof te Dronten. BIC code: TRIONL2U.


Eerder ontvangen schenkingen:

  • Zonnepanelen voor de kaasmakerij (2013-14): particulieren en Triodos Foundation
  • Kwaliteitsimpuls inrichting keuken Hofzaal (2013): De Nieuwe Band (Coöperatieve groothandel in biologische levensmiddelen).
  • T-shirts voor de open dag (2013): BD-vereniging en Green Organics.
  • T-shirts voor de open dag (2012): De Nieuwe Band.
  • Fruit- en notenbomen (2012) : schenking door de consumenten van de Odin/Estafette winkels.
  • Bouw bijenstal, inrichting bewaarschuur aardappelen, wateropslag tuinbouw (2005-2011): schenking door Natudis.
  • Jongveestal (2006): Vele particulieren droegen er aan bij, maar ook is er een schenking verkregen van Software AG uit Duitsland en subsidie vanuit de Provincie Flevoland en de EU. 

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Open dagen
Avondklassen

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  
Warmonderhoffers

 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel