Lunchen deeltijdstudenten

 

Kostenoverzicht/aanmeldingsformulier catering/overnachten BBL

De Hofzaal en bijbehorende slaapzolders zijn voor de BBL-studenten (deeltijdstudenten) de plekken waar ze gezamenlijk kunnen eten en kunnen overnachten. Hier worden ervaringen in de stage en toekomstplannen uitgewisseld. En vriendschappen voor het leven gesmeed. 

Toegevoegde waarde
Het gezamenlijk eten en de avonden vormen, zo hebben we ervaren, een wezenlijk onderdeel van het onderwijs en zijn van grote toegevoegde waarde door alle gesprekken tussen studenten onderling, en met docenten, over ervaringen en toekomstplannen. Voorgaande jaargangen in de BBL hebben ons laten weten dat dit voor hen, naast de lessen, van grote waarde is.

 

 

 

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Open dagen
Avondklassen

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  
Warmonderhoffers

 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel