Aanmeldingsformulier BBL 2019-2020

Kruis één van de onderstaande opleidingen aan en de gewenste lesdag.
Selecteer aljeblieft een opleiding.
Selecteer alsjeblieft een keuzedeel.
Selecteer alsjeblieft een lesdag.
Voer alsjeblieft je burgerservicenummer in.
Dit burgerservicenummer is niet gelijk aan het vorige.
Voer alsjeblieft een geldige nationaliteit in.
Voer alsjeblieft je achternaam in.
Voer alsjeblieft je voornaam in.
Voer alsjeblieft je roepnaam in.
Voer alsjeblieft je geslacht in.
Voer alsjeblieft je geboortedatum in.
Voer alsjeblieft je geboorteplaats en land in.
Voer alsjeblieft je adres in.
Voer alsjeblieft je postcode in.
Voer alsjeblieft je woonplaats in.
Vul alsjeblieft je telefoonnummer in.
Voer alsjeblieft je e-mailadres in.
Dit e-mailadres is niet gelijk aan het vorige.
Voer alsjeblieft je vooropleiding in.
Voer alsjeblieft de naam en plaats van je school in.
Voer alsjeblieft je ervaring in.
Licht alsjeblieft je ervaring toe.
Maak alstublieft een keuze.
Vertel alsjeblieft hoe de school rekening met je kan houden.
Bij dyslexie wordt om een dyslexieverklaring gevraagd.

Vertel alsjeblieft of je medicijnen gebruikt.

De ondergetekende

Meldt zich aan voor de boven aangekruiste opleiding en verplicht zich tot het betalen van de opleidingskosten aan  Aeres MBO Dronten Warmonderhof.
 

Financiën

De kosten voor het eerste jaar voor niveau 2 zijn € 383,-  (dit is inclusief de Rijksafdracht van € 243,-).

Voor niveau 3 is dit € 728,-  (dit is inclusief de Rijksafdracht van € 588,-). Voor dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar een digitale factuur toegezonden. Genoemde bedragen zijn exclusief kosten voor leerboeken, en reis- en verblijfkosten, je hebt binnen de beroepsbegeleidende leerweg geen recht op studiefinanciering.

 

TOELICHTING

De opleidingen van Aeres MBO Dronten Warmonderhof staan niet op zichzelf. Zij worden gecompleteerd door de voorzieningen en diensten die door Stichting Warmonderhof ten behoeve van de opleiding beschikbaar worden gesteld. Dit wordt door de Stichting Warmonderhof apart gefactureerd. 

Wettelijk zijn wij verplicht schriftelijk aan te geven dat de bijdrage aan Aeres MBO Dronten Warmonderhof een vrijwillige bijdrage is waarvoor de overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, doch waarvoor geldt dat na ondertekening wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage bestaat. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan vindt uitsluiting plaats van alle activiteiten en diensten. Bij voortijdig verlaten van de opleiding is terugbetaling van het schoolgeld van Aeres MBO Dronten Warmonderhof beperkt mogelijk. De inschrijving geldt voor de gehele duur van de opleiding, uitschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

 

GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Als woon-, werk- en leergemeenschap vinden Aeres Warmonderhof, Stichting Warmonderhof, Hofwinkel en Warmonderhofstede BV en VOF het heel belangrijk dat de sfeer op Warmonderhof goed zichtbaar is in hun uitingen zoals brochures, websites en op sociale media. Om de sfeer goed zichtbaar te maken en ook om nieuwe studenten te werven, gebruiken we foto’s waar onze eigen leerlingen, studenten en/of medewerkers op staan. Voor het laten maken van nieuwe foto’s en overig beeldmateriaal vragen we je medewerking.

 

Maak alsjeblieft een keuze.
Maak alsjeblieft een keuze.
Geef alsjeblieft aan wi ondertekent.
Voer alstublieft uw naam in.
NB: voor het volgen van onze opleiding is een praktijkovereenkomst (POK) met je stagebieder nodig. Dit formulier vind je ook op onze website. Uiterlijk de eerste lesdag moet ook dit formulier zijn ingevuld en ingediend.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel