Aanmeldingsformulier BOL 2019-2020

Kruis één van de onderstaande opleidingen aan.
Selecteer aljeblieft een opleiding.
Voer alsjeblieft je burgerservicenummer in.
Voer alsjeblieft een geldige nationaliteit in.
Voer alsjeblieft je achternaam in.
Voer alsjeblieft je voornaam in.
Voer alsjeblieft je roepnaam in.
Voer alsjeblieft een keuze.
Voer alsjeblieft je geboortedatum in.
Voer alsjeblieft je geboorteplaats en land in.
Voer alsjeblieft je adres in.
Voer alsjeblieft je postcode in.
Voer alsjeblieft je woonplaats in
Vul alsjeblieft je telefoonnummer in.
Voer alsjeblieft je e-mailadres in.
Dit e-mailadres is niet gelijk aan het vorige.

Vooropleiding

Dit veld is nog niet ingevuld
Dit veld is nog niet ingevuld
Dit veld is nog niet ingevuld
Dit veld is nog niet ingevuld
Invalid Input
Invalid Input
Dit veld is nog niet ingevuld.

Gegevens ouders/verzorgers

Ouder 1/verzorger 1 (betalingsplichtige ouder bij 18-)
Voer alsjeblieft een naam in.
Voer alsjeblieft een keuze.
Voer alsjeblieft een adres in.
Voer alsjeblieft een postcode en woonplaats in.
Vul alsjeblieft de woonplaats in.
Vul alsjeblieft een telefoonnummer in.
Voer alsjeblieft een e-mailadres in.
Dit e-mailadres is niet gelijk aan het vorige.
Ouder 2/verzorger 2
Voer alsjeblieft een waarde in.
Voer alsjeblieft een keuze.
Voer alsjeblieft een adres in.
Voer alsjeblieft een postcode en woonplaats in.
Vul alsjeblieft de woonplaats in.
Vul alsjeblieft een telefoonnummer in.
Voer alsjeblieft een e-mailadres in.
Dit e-mailadres is niet gelijk aan het vorige.
Dit veld is nog niet ingevuld
Maak alstublieft een keuze.
Vertel alsjeblieft hoe de school rekening met je kan houden.
Bij dyslexie wordt om een dyslexieverklaring gevraagd.

Invalid Input

Ondergetekende
Meldt zich aan voor de opleiding vakbekwaam medewerker b.d. bedrijf of bedrijfsleider b.d. bedrijf en verplicht zich tot het betalen van de kosten aan Aeres MBO Dronten Warmonderhof.

Financiën
Het schoolgeld is € 245,- voor de 1e klas (voor de hogere klassen is dit bedrag iets lager). Voor dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar een digitale factuur toegezonden.

Lesgeld
Ben je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder en volg je een opleiding in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (dagopleiding), dan moet je behalve het schoolgeld ook lesgeld betalen. Het wettelijk lesgeld bedraagt € 1.168,- , dit moet je betalen aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Van DUO krijg je rechtstreeks de nota toegestuurd.

TOELICHTING
De opleidingen van Aeres MBO Dronten Warmonderhof staan niet op zichzelf. Zij wordt gecompleteerd door de voorzieningen en diensten die door Stichting Warmonderhof ten behoeve van de opleiding beschikbaar worden gesteld. Dit wordt door de Stichting Warmonderhof apart gefactureerd.

Wettelijk zijn wij verplicht schriftelijk aan te geven dat de bijdrage aan Aeres MBO Dronten Warmonderhof een vrijwillige bijdrage is waarvoor de overeenkomst niet behoeft te worden aangegaan, doch waarvoor geldt dat na ondertekening wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage bestaat. Indien de overeenkomst niet wordt aangegaan vindt uitsluiting plaats van alle activiteiten en diensten. Bij voortijdig verlaten van de opleiding is terugbetaling van het schoolgeld van Aeres MBO Dronten Warmonderhof beperkt mogelijk. De inschrijving geldt voor de gehele duur van de opleiding, uitschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Als woon-, werk- en leergemeenschap vinden Aeres Warmonderhof, Stichting Warmonderhof, Hofwinkel en Warmonderhofstede BV en VOF het heel belangrijk dat de sfeer op Warmonderhof goed zichtbaar is in hun uitingen zoals brochures, websites en op sociale media. Om de sfeer goed zichtbaar te maken en ook om nieuwe studenten te werven, gebruiken we foto’s waar onze eigen leerlingen, studenten en/of medewerkers op staan. Voor het laten maken van nieuwe foto’s en overig beeldmateriaal vragen we je medewerking. 

 

Maak alsjeblieft een keuze.
Maak alsjeblieft een keuze.
Voer alsjeblieft een keuze.
Voer alstublieft uw naam in.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel