Aanmelden voltijdopleiding en deeltijdopleiding

Voor aanmeldformulieren en meer informatie, kijk onder downloads. Daar vind je de infobladen BOL en BBL, waarop alle details over de opleidingen staan vermeld. Ook zijn hier digitale aanmeldformulieren te vinden. Heb je toch nog vragen, neem dan contact op. Zowel de voltijdopleiding als de deeltijdopleiding starten altijd in september. 

 

Voordat je je aanmeldt voor de voltijdopleiding 

Aeres MBO Dronten Warmonderhof baseert haar geïntegreerde concept van leren, wonen, werken op de antroposofische visie van Rudolf Steiner. Studenten die voor deze opleiding kiezen, staan open voor verkenning van deze visie en kiezen bewust voor het geïntegreerde concept. Dit neemt niet weg dat het een voltijdstudent altijd vrij staat om een andere (al dan niet tijdelijke) keuze te maken om elders te gaan wonen. Het spreekt voor zich dat diensten die niet afgenomen worden van Stichting Warmonderhof, ook niet door haar in rekening gebracht worden. Studenten die liever niet binnen zo’n geïntegreerd concept studeren, adviseren we voor een zorgvuldige studiekeuze, zich ook elders te oriënteren. Binnen Aeres MBO bieden we mogelijkheden voor reguliere opleidingen teelt of melkvee en we hebben in Dronten en Amsterdam de deeltijdopleiding (BBL) biodynamische landbouw.

 

Intakegesprek voltijdopleiding

Degenen die zich inschrijven voor de BOL-opleiding (voltijd, jongeren en jongvolwassenen), worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarin we onderzoeken of je past binnen onze opleiding en of wij je de ondersteuning kunnen bieden die je nodig hebt. Voor een afspraak, zie contact.
Voor de BBL (deeltijd, volwassenen) is geen intakegesprek nodig. 

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Programma infodagen
Avondklassen

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  
Warmonderhoffers

 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel