Zo aan het einde van de koude winterperiode denken we even terug aan de warmte van ons zeventigjarig jubileumfeest op 16 september 2017. Wat was het gezéllig! Het lijkt alweer zo lang geleden maar het was het hoogtepunt van 2017. We nemen je nog even mee met deze impressiefilm......

 

De geboorte van een kalfjestweeling in de Aeres Weidestal is een mooi begin van een nieuw tijdperk. Deze weidestal is één van de dagelijkse stageplekken van de voltijdstudenten van Aeres Warmonderhof. De stal staat aan de overzijde van de weg waaraan ook onze school is gevestigd. Met ingang van 2 februari aanstaande mag dit Weidebedrijf zich biologisch noemen. Gefeliciteerd!

De periode van het jaar waarin wij nu verkeren is er één van een naar binnen gerichte beweging: de sappen in de bomen trekken naar binnen en de bladeren sterven af. Ook wij mensen keren ons naar binnen; letterlijk in onze huizen en figuurlijk in ons innerlijk. Naar de stilte toe. De dagen worden korter en de nachten langer. Tijdens de kerstdagen, van 24 december tot 6 januari, staat de tijd letterlijk even stil. De dag- en nachtlengte nemen niet toe of af. Tegelijkertijd is onze innerlijke beweging toekomstgericht. Deze tijd is een periode van bezinning en plannen maken voor de toekomst. In de bd-landbouw gaat het dan om teeltplannen, persoonlijke ontwikkeling, plannen voor een nieuw bedrijf door studenten die de laatste fase van hun opleiding ingaan.

De vierdejaars slijten hun dagen al typend aan hun eindwerkstuk. De vaste vierdejaarsopdracht is het omschakelen van een gangbaar bedrijf naar biologisch-dynamisch. Daarin ballen ze alle opgedane kennis samen van vier jaar werken, wonen en leren in de bd-landbouw. Daarna moeten ze het, na goedkeuring, nog verdedigen en dan kunnen ze zichzelf, mits positief beoordeeld, bd-boer noemen. We duimen voor ze!

De vierdejaars beginnen zich langzaam maar zeker te richten op het afstuderen. Het eindwerkstuk krijgt hen de komende maanden steeds meer in hun greep. Na de jaarwisseling barst het nadenken over idealen, mogelijkheden en onmogelijkheden los. Ze gaan een bestaand gangbaar bedrijf in Nederland op papier omschakelen naar biologisch-dynamisch. Als gevolg van het maken van dit werkstuk komt de hele opleiding nog eens voorbij. Alle lessen die gegeven zijn, kunnen als input dienen. Ze schrijven het plan en presenteren dat aan de docenten, medewerkers en medestudenten. Het is hun toegangskaartje naar een toekomst als afgestudeerd bd-boer.  

De studenten van Aeres Warmonderhof lopen elke middag stage in de praktijk. Dat gebeurde tot dit schooljaar voornamelijk op de Hofbedrijven van stichting Warmonderhof, op het Weidebedrijf van Aeres en op het gelieerde fruitbedrijf even verderop. Dit jaar zijn er meer externe boerderijen ingeschakeld. Enerzijds omdat de school flink is gegroeid. Er moeten meer studenten worden ondergebracht. Anderzijds wordt er door Stichting Warmonderhof aan een aanpassing van het bedrijfsconcept gewerkt. Daardoor zijn er tijdelijk minder plaatsen beschikbaar. Het streven is om in het najaar van 2018 weer meer stageplaatsen op de Hofbedrijven te realiseren.

Uit enquêtes blijkt dat veel nieuwe studenten van de voltijdopleiding ons vinden door een tip van een volwassene of vriend in hun omgeving. Dus: ken je een jongere waarvan je het idee hebt dat onze biologisch-dynamische landbouwschool goed bij haar of hem zou passen? Wil je die dan vertellen over onze Grote Open Dag op 27 januari 2018? Of geef het adres door van onze website. Daarop staan informatieve interviews met studenten. Dankjewel voor je steun!

De school heeft een aantal gastdocenten voor korte of langere tijd ingezet als tijdelijke vervanging van Frens Schuring (veehouderij en ondernemerschap) en Theo Smeeman (agrarische techniek). Wiebrand Veenstra, zelfstandige, verzorgt de praktijklessen trekkerrijden. Jaap Vermue, coach en organisatieadviseur, doet de lessen Bewust Bedrijf in de BBL, Leen van Nieuwenhuijzen zelfstandig akkerbouwer, doet de lessen en excursies techniek in de BOL, Ben Barkema, melkveehouder en zelfstandig adviseur, geeft lessen melkveehouderij in BBL en BOL, begeleidt excursies en doet stagebezoeken in de BBL, Luuk Schouten is zelfstandig tuinder. Hij geeft workshops in het starten van een bedrijf en bedrijfsorganisatie en doet de examinering van de BBL. Harry van Wenum is zelfstandig geitenhouder en geeft lessen geitenhouderij.  

De antroposofie is de onderlegger voor de biologisch-dynamische landbouw. Alle Warmonderhofstudenten krijgen van docent Diana Laan-Gradenwitz les in antroposofie. Ook sterrenkunde maakt deel uit van haar lessen. De kosmos heeft invloed op de aarde. De bd-landbouw werkt met die krachten van de kosmos door preparaten en de zaaikalender te gebruiken. Zo was er op 9 december iets bijzonders aan de hemel te zien. Saturnus verhuisde van het sterrenbeeld schorpioen naar boogschutter; iets wat maar eenmaal per drie jaar gebeurt. “Het betekent dat het weer nog warmer zou kunnen worden omdat de boogschutter een warmtesterrenbeeld is. Schorpioen is een watersterrenbeeld en dat heeft veel minder invloed op Saturnus.”

Warmonderhof was woensdag 29 november de locatie voor de oprichting van de vereniging Bioglasteelt. Bij de nieuwe vereniging voor glastelers zijn inmiddels al dertien leden aangemeld met meer dan 65 hectare glasteelt. Er werd al langer op informele basis samengewerkt tussen glastelers. Vaak was de vergaderlocatie Warmonderhof. Bioglasteelt wordt onderdeel van Biohuis en Bionext. De vereniging wil het aanspreekpunt zijn voor biologische glastuinders, wil passende regelgeving voor biologische glastuinbouw. 

Oud-student Siem Ottenheim is een bevlogen nieuwe toekomstboer. 'Nieuw' omdat hij na twaalf jaar fysiotherapie heeft besloten het roer om te gooien en te gaan boeren. 'Toekomstboer' omdat hij een voedselproductiesysteem wil creëren dat duurzaam is voor de toekomst!. ZIjn missie is om kwalitatief en eerlijk voedsel te produceren waarbij natuur en mens harmonieus samengaan. Zijn project heet: Eet Meerbosch en bevindt zich in de gemeente Nijmegen. Eet Meerbosch gaat bestaan uit vier onderdelen: moestuin Neerbosch, voedselbos Neerbosch, veehouderij Neerbosch, watervoedselbos Neerbosch. Kijk eens op zijn website.

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van een oud-student van Warmonderhof, tuinder Theo Outmans. Hij bezocht nog de reünie op 16 september jongstleden, waar hij herinneringen kon ophalen met oud-schoolgenoten. Twee weken na de reünie is hij overleden. Theo volgde onderwijs op de Warmonderhof in de beginjaren, van 1951 tot 1954. We zullen hem missen en wensen zijn dierbaren veel sterkte toe bij dit verlies. 

De avondklassen op Warmonderhof zijn onverminderd populair. Uiteenlopende vakmensen vertellen er over bijzondere onderwerpen gelieerd aan de biologisch-dynamische landbouw en aan duurzaam leven. De avondklassen zijn dit jaar verdeeld in een najaarscyclus en een voorjaarscyclus. De eerste spreker van een cyclus van drie avondklassen in het voorjaar is Justine Mol. Op 29 januari vertelt zij over de giraf en de jakhals in onze communicatie. Op 22 februari volgt Michiel Rietveld met een Avondklas over de invloed van sterren en planeten. Zet alvast in je agenda of kijk op de website!

De studentenpopulatie in onze deeltijdopleiding is zeer divers. In de huidige eersteklas deeltijd zit Wieteke Brocken. Zij is social designer bij Aarde en Co. Ze is aan de opleiding bd-landbouw begonnen om andere verdienmodellen te koppelen aan de biologische voedselproductie; gebaseerd op cultuur, design, beleving en de consumentenverbinding met voedselproductie en natuur. Brocken is ook freelance docent aan de Dutch Design Academie in Eindhoven op de afdeling Man and Food. Op 20 december komt ze met haar studenten naar Warmonderhof om hen kennis te laten maken met onze biodynamische landbouwschool. “Design is niet alleen product design, maar ook meerwaarde creëren en oplossingen bedenken voor maatschappelijke problematiek. Tegenwoordig liggen er grote voedselvraagstukken over duurzaamheid en voedselzekerheid. Vorige week zijn de studenten ook naar de WUR geweest.”

Vijf deeltijdstudenten van Warmonderhof hebben 19 november tijdens het Nationaal Kampioenschap Heggevlechten in Vorden gestreden tegen zestien andere teams van ervaren vlechters. Als onervaren en jonge vlechters sleepten zij de Aanstormend Talent Prijs in de wacht. Na vijf uur hard werken stonden Sandy van den Ban, Marieke Berkhout, Anke de Jong, Jara van Rooij en Lotte Middelkoop verdwaasd maar zeer trots te kijken naar hun vlechtwerk van zeven meter lang. En ze zijn het erover eens: deze eeuwenoude traditie moet in ere gehouden worden. “Heb jij het ook helemaal gehad met prikkeldraad en ben je klaar voor een duurzame heg met een belangrijke ecologische en cultuurhistorische rol? Het is echt aan te raden hoor, je hebt het zo onder de knie! Kijk maar eens op www.hegenlandschap.nl.“

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Open dagen
Avondklassen

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  
Warmonderhoffers

 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel