PaulvanDijk-1

Van één van onze avondklassprekers, flowformkunstenaar Paul van Dijk, volgt naar aanleiding van de belangstelling tijdens de Avondklas een speciale workshop over water waarnemen, beleven en vormgeven. Speciaal voor jongeren. Data: 4, 5, 6 mei in Wortel (BE) Info en aanmelden
 

sweet_potato_pie

Op veler verzoek volgt hier het recept dat tijdens één van de eetcafé-avonden werd gemaakt door student Annerein. Studenten helpen actief mee met het bedenken van menu’s en bereiden deze ook zelf. Oh, my Sweet Potatoe!

 

koeien3-1

We blijven misstanden delen als gevolg van het fosfaatbeleid. Om iedereen zich ervan bewust te laten worden hoe krom de regelgeving in elkaar steekt. De boeren die de oplossing hebben voor het fosfaatprobleem, grondgebonden boeren die geen fosfaat importeren, worden gestraft en hun bedrijfsvoering komt in gevaar. Boer Bram van boerderij De Buitenplaats, oud-student van Warmonderhof,  legt het heel duidelijk uit in deze reportage

Flyerwereldbedrijvenplusdocenten

Zoek je bd-bedrijven van oud-Warmonderhoffers? Wil je weten wat je oud-klasgenoot van toen nu aan het doen is in de bd-landbouw? Daarvoor heeft Warmonderhof de Alumni-database ingericht. Alle afgestudeerde Warmonderhoffers kunnen zich hiervoor inschrijven. Hun bedrijven worden zichtbaar op een online wereldkaart.

mechanischschoon-1

Erg leuke website van onze oud-student Pim Clotscher, die, in de zoektocht naar een machine die optimale precisie bij onkruidbestrijding combineert met minimale schade aan het gewas, zelf maar een machine ontwikkelde. www.mechanisch-schoon.nl

screenshotreuniefilm

Zo aan het einde van de koude winterperiode denken we even terug aan de warmte van ons zeventigjarig jubileumfeest op 16 september 2017. Wat was het gezéllig! Het lijkt alweer zo lang geleden maar het was het hoogtepunt van 2017. We nemen je nog even mee met deze impressiefilm......

TweelingkalfjesluidenbiotijdperkWeidestalin

 

De geboorte van een kalfjestweeling in de Aeres Weidestal is een mooi begin van een nieuw tijdperk. Deze weidestal is één van de dagelijkse stageplekken van de voltijdstudenten van Aeres Warmonderhof. De stal staat aan de overzijde van de weg waaraan ook onze school is gevestigd. Met ingang van 2 februari aanstaande mag dit Weidebedrijf zich biologisch noemen. Gefeliciteerd!

1125807_advent_decoration

De periode van het jaar waarin wij nu verkeren is er één van een naar binnen gerichte beweging: de sappen in de bomen trekken naar binnen en de bladeren sterven af. Ook wij mensen keren ons naar binnen; letterlijk in onze huizen en figuurlijk in ons innerlijk. Naar de stilte toe. De dagen worden korter en de nachten langer. Tijdens de kerstdagen, van 24 december tot 6 januari, staat de tijd letterlijk even stil. De dag- en nachtlengte nemen niet toe of af. Tegelijkertijd is onze innerlijke beweging toekomstgericht. Deze tijd is een periode van bezinning en plannen maken voor de toekomst. In de bd-landbouw gaat het dan om teeltplannen, persoonlijke ontwikkeling, plannen voor een nieuw bedrijf door studenten die de laatste fase van hun opleiding ingaan.

De vierdejaars slijten hun dagen al typend aan hun eindwerkstuk. De vaste vierdejaarsopdracht is het omschakelen van een gangbaar bedrijf naar biologisch-dynamisch. Daarin ballen ze alle opgedane kennis samen van vier jaar werken, wonen en leren in de bd-landbouw. Daarna moeten ze het, na goedkeuring, nog verdedigen en dan kunnen ze zichzelf, mits positief beoordeeld, bd-boer noemen. We duimen voor ze!

KasStudentenlerenopWarmonderhof

De vierdejaars beginnen zich langzaam maar zeker te richten op het afstuderen. Het eindwerkstuk krijgt hen de komende maanden steeds meer in hun greep. Na de jaarwisseling barst het nadenken over idealen, mogelijkheden en onmogelijkheden los. Ze gaan een bestaand gangbaar bedrijf in Nederland op papier omschakelen naar biologisch-dynamisch. Als gevolg van het maken van dit werkstuk komt de hele opleiding nog eens voorbij. Alle lessen die gegeven zijn, kunnen als input dienen. Ze schrijven het plan en presenteren dat aan de docenten, medewerkers en medestudenten. Het is hun toegangskaartje naar een toekomst als afgestudeerd bd-boer.  

Studentinkas

De studenten van Aeres Warmonderhof lopen elke middag stage in de praktijk. Dat gebeurde tot dit schooljaar voornamelijk op de Hofbedrijven van stichting Warmonderhof, op het Weidebedrijf van Aeres en op het gelieerde fruitbedrijf even verderop. Dit jaar zijn er meer externe boerderijen ingeschakeld. Enerzijds omdat de school flink is gegroeid. Er moeten meer studenten worden ondergebracht. Anderzijds wordt er door Stichting Warmonderhof aan een aanpassing van het bedrijfsconcept gewerkt. Daardoor zijn er tijdelijk minder plaatsen beschikbaar. Het streven is om in het najaar van 2018 weer meer stageplaatsen op de Hofbedrijven te realiseren.

StudentemetkoeopVeehouderijWarmonderhof

Uit enquêtes blijkt dat veel nieuwe studenten van de voltijdopleiding ons vinden door een tip van een volwassene of vriend in hun omgeving. Dus: ken je een jongere waarvan je het idee hebt dat onze biologisch-dynamische landbouwschool goed bij haar of hem zou passen? Wil je die dan vertellen over onze Grote Open Dag op 27 januari 2018? Of geef het adres door van onze website. Daarop staan informatieve interviews met studenten. Dankjewel voor je steun!

LogoAeresWarmonderhofliggendpaars

De school heeft een aantal gastdocenten voor korte of langere tijd ingezet als tijdelijke vervanging van Frens Schuring (veehouderij en ondernemerschap) en Theo Smeeman (agrarische techniek). Wiebrand Veenstra, zelfstandige, verzorgt de praktijklessen trekkerrijden. Jaap Vermue, coach en organisatieadviseur, doet de lessen Bewust Bedrijf in de BBL, Leen van Nieuwenhuijzen zelfstandig akkerbouwer, doet de lessen en excursies techniek in de BOL, Ben Barkema, melkveehouder en zelfstandig adviseur, geeft lessen melkveehouderij in BBL en BOL, begeleidt excursies en doet stagebezoeken in de BBL, Luuk Schouten is zelfstandig tuinder. Hij geeft workshops in het starten van een bedrijf en bedrijfsorganisatie en doet de examinering van de BBL. Harry van Wenum is zelfstandig geitenhouder en geeft lessen geitenhouderij.  

saturn_top

De antroposofie is de onderlegger voor de biologisch-dynamische landbouw. Alle Warmonderhofstudenten krijgen van docent Diana Laan-Gradenwitz les in antroposofie. Ook sterrenkunde maakt deel uit van haar lessen. De kosmos heeft invloed op de aarde. De bd-landbouw werkt met die krachten van de kosmos door preparaten en de zaaikalender te gebruiken. Zo was er op 9 december iets bijzonders aan de hemel te zien. Saturnus verhuisde van het sterrenbeeld schorpioen naar boogschutter; iets wat maar eenmaal per drie jaar gebeurt. “Het betekent dat het weer nog warmer zou kunnen worden omdat de boogschutter een warmtesterrenbeeld is. Schorpioen is een watersterrenbeeld en dat heeft veel minder invloed op Saturnus.”

Bioglasteelt

Warmonderhof was woensdag 29 november de locatie voor de oprichting van de vereniging Bioglasteelt. Bij de nieuwe vereniging voor glastelers zijn inmiddels al dertien leden aangemeld met meer dan 65 hectare glasteelt. Er werd al langer op informele basis samengewerkt tussen glastelers. Vaak was de vergaderlocatie Warmonderhof. Bioglasteelt wordt onderdeel van Biohuis en Bionext. De vereniging wil het aanspreekpunt zijn voor biologische glastuinders, wil passende regelgeving voor biologische glastuinbouw. 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel