DRONTEN – De studenten van Groenhorst Dronten Warmonderhof Opleidingen, de boeren van de toekomst, hebben donderdag 12 november ruim achtduizend euro bijeen gelopen. Met dat bedrag gaat biologisch-dynamische landbouwgrond worden aangekocht. De school organiseerde daartoe een sponsorloop. Met zes euro kan gemiddeld één vierkante meter vruchtbare landbouwgrond vrijgekocht worden. De aankoop van de gronden loopt via Stichting Grondbeheer.

Groenhorst Dronten Warmonderhof is maandag 31 augustus begonnen met vijftig eerstejaars in de voltijdopleiding. Over twee weken starten ook nog ruim honderd eerstejaars in de deeltijdopleiding. Een van de deeltijdklassen wordt georganiseerd in Amsterdam.

In de maatschappij is momenteel een ontwikkeling waar te nemen naar duurzamer, verantwoorder eten en naar het zelf verbouwen van voedsel. Warmonderhof speelt daarop in door in haar tweejarige opleiding BD-landbouw het keuzedeel Stadslandbouw aan te bieden, dat zich specifiek richt op het telen in of nabij de stad. Deze opleiding wordt behalve in Dronten, ook in Amsterdam aangeboden.

Ondanks de zonnige nazomer maken we een stormachtige start van het schooljaar mee: er zijn heel veel mensen die een opleiding op Warmonderhof beginnen. De eerste klas van de dagschool is benij 40 studenten groot. De Deeltijd BD gaat met 3 volle klassen van start, totaal rond de 90 studenten. Deeltijd Landbouw en Zorg heeft met rond 20 studenten ook een mooie groep om het jaar in te gaan.

Tel daar nog eens de bijna 2000 personen bij op die op de open dag in september op bezoek waren en het is zonnig en stormachtig tegelijk!

Het is lente op de Akkerbouw, de plantuitjes zijn gepland, het grasmengsel voor de koeien is gezaaid en staat boven. Dit seizoen gaat Warmonderhof Akkerbouw naast de traditionele akkerbouwgewassen ook verschillende groenten telen voor de binnenlandse versmarkt. Akkerbouwer Paul Fischer wil de leerlingen hierdoor meer laten kennismaken met de verschillende vormen van afzet en de verschillende partijen die hierin actief zijn. Ook zullen er vaker excursies worden georganiseerd, zoals deze foto laat zien: naar The Grow Group in het Limburgse Kessel, die de planten teelt voor Warmonderhof Akkerbouw.

buiten plantenReggie en Dianne Waleson en de studenten die meewerken op de Warmonderhof Tuinbouw hebben, na maanden in de kas te hebben gewerkt, de eerste buitenteelten geplant. De voorjaarsgewassen in de kas maken plaats voor de zomerteelten en de opkweek die ook in de kas plaatsvond, wordt eveneens buiten uitgeplant. In de grond staan al spinazie, spitskool, prei, stengel-ui en venkel. De studenten hebben er zin in. Het weer voor de komende week belooft veel goeds.

 

 

tomatenproefVoor Eosta,een internationale distributeur van verse biologische groente, fruit en sappen, doet Warmonderhof Tuinbouw deze zomer een tomatenproef met veertig soorten zaadvaste rassen. DIt gebeurt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Tuinders Reggie en Dianne Waleson en de studenten die bij hen praktijklopen hopen onder deze veertig soorten een geschikte soort te vinden die Eosta in haar assortiment zou kunnen opnemen. 

Anekdote van Do Veltman Zevenbergen, chef van de Hofwinkel en van de Woonderij:
“Wij worden nogal eens verrast door bezoekjes van oud-leerlingen, mannen en vrouwen van het eerste uur, die school gingen op onze oude schoollocaties in Kerk-Avezaath of Warmond, en in eerste instantie enigszins kritisch hun entree in de Flevopolder maken, waar we sinds 1993 gevestigd zijn. Na enkele uren verlaten ze vaak licht geëmotioneerd het terrein weer, onder de verzuchting dat

Open dag .JPG

Het teeltseizoen is nog maar net begonnen, maar voor uw agenda vermelden we alvast het oogstfeest op Warmonderhof op zondag 6 september. Zoals elk jaar is de Open Boerderijdag een feest van ontmoeting en van viering van wat het land, de dieren en de mensen hebben voorgebracht.

De Warmonderhofzaal verwelkomt steeds meer mensen die kiezen voor een lekkere en biologische lunch of een vergaderdiner. Dagelijks worden groepen collega’s of particuliere groepen ontvangen. De Hofzaal heeft diverse vergaderruimtes, een grote zaal en een foyer met terras aan de vijver. De Hofzaal is een ontmoetingsplek voor zowel onze gasten als voor de (deeltijd)studenten die we opleiden tot biologisch dynamisch boer. Het is een informele plek met een enthousiaste keukenploeg, die steeds weer nieuwe, overheerlijke recepten bedenkt. Klik hier om meer te lezen.

Tjalling Sijperda web.jpg

Stichting Warmonderhof, verantwoordelijk voor het wonen en werken van de studenten, heeft een nieuwe directeur. Tjalling Sijperda staat vanaf 1 maart aan het roer. Hij is afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij had lange tijd een bedrijf voor bodemonderzoek en biologische insectenbestrijding in de uien- en wortelteelt. Naast de lopende zaken is een van zijn prioriteiten de verdere groei en ontwikkeling van Warmonderhof. Denk bijvoorbeeld aan de gewenste uitbreiding van de woonderij. Het aantal leerlingen van Warmonderhof groeit gestaag en volgens de onderwijsvisie van Warmonderhof is het wonen op het boerenbedrijf een essentieel onderdeel van het leren boer te worden. 

 

WeidestalAan de overzijde van de Warmonderhof staat sinds kort de Weidestal, een nieuwe praktijkervaringsplek voor de leerlingen van Warmonderhof en van de Christelijke Agrarische Hogeschool. Het afgelopen najaar werd hard gebouwd aan de stal, die ruimte biedt aan in totaal tachtig koeien met bijbehorend jongvee.

Klik hier voor infodagen
Het aantal aanmeldingen voor de voltijdopleiding (BOL) en voor de deeltijdopleiding (BBL) van Groenhorst Dronten Warmonderhof Opleidingen stijgt gestaag. Per 1 april (geen grap) hebben we voor beide opleidingen al bijna een klas vol! We zijn trots, dat weer zo veel nieuwe geïnteresseerden onze school weten te vinden, en kiezen voor het boeren met aandacht voor bodem, mens, plant en dier. We gaan natuurlijk vrolijk verder met werven, want er is


Groenhorst is voor het zesde opeenvolgende jaar verkozen tot de beste MBO-groenopleiding van Nederland. De locatie van Groenhorst in Dronten, de Warmonderhof, is de enige agrarische opleiding voor biologisch-dynamische landbouw in Nederland. Warmonderhof is door de MBO-keuzegids beoordeeld als topopleiding binnen het vakgebied Agroproductie.

.

Zelf biologisch dynamisch boeren.... Als dat je droom is en je volgt een opleiding bij Warmonderhof, dan kun er héél dichtbij komen via Leren Ondernemen op Nageler Kavel (LONK*). Marije Vermuë vertelt over het project dat ze samen met Klaas-Jan Stiksma startte in het najaar van 2013.
 

'We zijn vierdejaars student en kunnen via LONK laten zien dat we het redden, om een kavel van 18 ha land te beheren. Het land is verdeeld in 6 stukken van 3 hectare en we mogen er mee werken alsof het ons eigen bedrijf is.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Open dagen
Avondklassen

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  
Warmonderhoffers

 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel