1668---logo-Warmonderhof

De landbouwactiviteiten op de Warmonderhof zijn per 1 juli 2019 allemaal ondergebracht in Warmonderhofstede BV (formeel: de BV is toegetreden tot de VOF). Tuinbouw, veehouderij en akkerbouw vallen zo onder één organisatie.

Daarmee komt er helderheid in de organisatiestructuur. Voor de BV werken diverse personen. Stichting Warmonderhof is enig aandeelhouder van de BV en is eigenaar van gronden, gebouwen en pachtcontracten. Het bestuur van de BV wordt gedaan door de algemeen directeur van stichting Warmonderhof (Léon Veltman, waarnemend).

Voor de BV werken Idse Billenkamp (technisch medewerker tuinbouw), Isabel Duinisveld (dagelijkse leiding tuinbouw), Corine Haak (medewerker Hofkeuken), Roxanne Hofmann (medewerker veehouderij), Erik Komen (medewerker tuinbouw tot ca. 1 oktober), Jesse Koopmanschap (medewerker Hofkeuken), Maarten Roelofs (kok Hofkeuken en coördinator Hofzaal), Bart Schaap (medewerker akkerbouw), Tjalling Sijperda (algemeen directeur stichting), Arjan Veenstra (dagelijkse leiding akkerbouw), Anna Veltman (ondernemer Hofwinkel), Do Veltman (coördinator studentenhuisvesting en ondernemer Hofwinkel), Léon Veltman (coördinator landbouw inzake Warmonderhofstede BV) Johan Verheye (dagelijkse leiding veehouderij), Myrthe Verheye - de Boer(medewerker kaasmakerij),

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel