Dirk-Schellekens-2-web

De leeromgeving op Warmonderhof, opleidingscollectief voor biodynamische landbouw, is vergelijkbaar met die van een vrije school. Met het verschil dat op Warmonderhof jongeren worden opgeleid tot biodynamisch boer en ondernemer.

Warmonderhof is een MBO waar werken, wonen en leren hand in hand gaan. De mensontwikkeling van de student is een belangrijke pijler onder het onderwijs. Jongeren worden uitgenodigd voor de infomiddag op 5 juli 2019. Volwassenen zijn welkom op dezelfde dag voor informatie over de deeltijdvariant.

Duurzaam
De boer van de toekomst denkt duurzaam op alle fronten. Hij/zij zorgt voor een vruchtbare bodem als basis en behandelt planten, dieren én mensen naar hun aard. De basis van de opleiding is de biodynamische, gemengde landbouw, die is gestoeld op de antroposofische visie van Rudolf Steiner. Dit is de ultieme kringlooplandbouw.

Door zich te verbinden met het land en wat erop groeit, leeft en werkt, maken studenten tijdens hun studietijd op Warmonderhof een sterke persoonlijke ontwikkeling door in relatie met de wereld om hen heen. Daarvoor is in de opleiding veel aandacht.

Hoe zit het precies?
De opleiding wordt aangeboden door twee organisaties. Aeres MBO Warmonderhof is de school en Stichting Warmonderhof is de boerderij en Woonderij. Samen verzorgen zij deze vakopleiding op MBO 3 en 4. Op niveau 3 leer je leiding geven en op niveau 4 word je voorbereid op het ondernemerschap. ’s Morgens zit je in de klas en ’s middags werk je in de tuinbouw, veehouderij, akkerbouw of fruitteelt. Afgestudeerden van Warmonderhof kom je tegen in binnen- en buitenland, als ondernemer of medewerker op grote en kleine boerderijen, begeleider op zorgboerderijen of tuinder in stadslandbouwprojecten, in allerlei uitvoerende of leidinggevende functies in natuurvoedingswinkels, groothandels of productverwerkende bedrijven.

Instroomniveaus en type student
Door de dagelijkse combinatie van theorie en praktijk leer je het boerenvak vanuit meerdere kanten kennen. Tijdens de open dag is er tijd voor al je vragen over toekomstperspectief en instroomniveaus. Want op onze school kun je instromen van vmbo tot en met vwo. Veertig procent van onze studenten is havo of hoger opgeleid. Zonder uitzondering zijn onze studenten zoekende naar een combinatie van stevige theorie met uitdagende praktijk. De verhouding man-vrouw op Warmonderhof is vijftig-vijftig. Bovendien komt tachtig procent van de studenten niet uit een landbouwfamilie maar heeft intrinsieke belangstelling voor duurzaamheid, ondernemerschap, buiten werken, alternatieve vormen van landbouw, in het verzorgen van dieren, planten en bodem.

Studenten vertellen
In een serie interviews vertellen studenten hoe het is om te leren, wonen en werken op Warmonderhof. Geïnteresseerden voor een bezoek aan de open dag moeten zich even aanmelden.

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel