De studenten hebben in de hal van de school een kerstboom opgericht en daarin allerlei antroposofische symbolen opgehangen. Lees hier meer over de betekenis.

Symboliek

De boom is de altijd groene naaldboom. Een boom die nog niet hoeft te sterven in de winter. Hij herinnert als oude plantensoort aan het paradijs, waar nog geen dood was. Dertig rode rozen en drie witte. Samen de drieëndertig levensjaren van Jezus. De drie witte staan voor de drie jaren dat hij Jezus Christus was. Vanaf de doop in de Jordaan. 

Alfa - oerbegin

Omega - einde, voleinding

Vijfpuntige ster - doel van de mens in de toekomst, God in de cultuur

Tao - levenskracht, evolutiekracht, God in de natuur 

Vierkant - de vierledigheid in ons sterfelijke, aardse bestaan: van het fysieke lichaam, etherlichaam, astraallichaam en het ik

Maan - maandag 

Mars - dinsdag

Mercurius - woensdag 

Jupiter - donderdag 

Venus - vrijdag 

Zon - zondag   

Saturnus - zaterdag

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Agenda

Nieuws
Open dagen
Avondklassen

Vacaturebank

stages
banen
vrijwilligerswerk

Bedrijvendatabase  
Warmonderhoffers

 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel