0001-1

Met een toename van ruim 500 hectare van 6466 naar 6953 zet de langjarige groei van het aantal biodynamische landbouwbedrijven met Demeter keurmerk door. Dat staat in de Demeter Monitor 2017-2018. Aeres Warmonderhof is één van de initiatiefnemers van de Demeter Monitor.

Kwaliteit

Boeren die werken volgens de biodynamische principes gaan verder dan de wettelijke normen voor biologisch in Europa. De Demeter normen en richtlijnen vormen een aanvulling op deze bio-regelgeving. Demeter staat voor de laagste mestgiften, de hoogste dierenwelzijnseisen en de meest vergaande normen voor grondgebondenheid om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Biodynamische boerderijen zijn gemiddeld 50,4 hectare groot. Dat is groter dan het gemiddelde biologische bedrijf en het gemiddelde gangbare bedrijf omdat de Demeter boeren met vee het grootste deel van hun veevoer zelf verbouwen.

Toename

Het aantal bedrijven – inclusief bedrijven in omschakeling van biologisch naar biodynamisch – nam toe van 133 naar 138 boerderijen. Daarmee houdt de doorschakeling naar Demeter qua oppervlakte gelijke tred met de groei van de bio-sector. Op 10% van het biologisch areaal wordt biodynamisch geteeld. Het aantal handelaren en verwerkers met Demeter licentie nam toe met 6 naar 101 licentiehouders.

Gezamenlijk

De Demeter Monitor is een gezamenlijke uitgave van Stichting Demeter, de BD-Vereniging, biodynamische Mbo-opleiding Aeres Warmonderhof, en de Kraaybeekerhof Academie. Deze organisaties zijn actief in de certificering, ontwikkeling en opleiding in het kader van biodynamische landbouw en voeding. Vijfde partner in deze Monitor is Stichting Grondbeheer. Deze stichting heeft dankzij schenkgelden en obligaties 253 hectare grond in eigendom of in erfpacht verworven, waardoor inmiddels 15 Demeter boerderijen zogenaamde ‘vrije grond’ kunnen pachten. Deze gronden blijven eeuwig beschikbaar voor biodynamische landbouw.

Lees hier de volledige Demeter Monitor 2017-2018

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel