JosvanLeussen-deZwolsestadslanderijenDeeltijdstudent van Warmonderhof, Jos van Leussen, start met biologische landbouw op stukken braakliggende (woningbouw)gronden om de Overijsselse stad Zwolle.
Volgens hem zijn honderden hectares aan 'reservegronden woningbouw' in potentie beschikbaar voor zijn plan voor biolandbouw in de Zwolse stadsranden. Warmonderhof ondersteunt het project met expertise, personeel en de inzet van haar studenten.
Jos van Leussen is voormalig projectontwikkelaar. Hij nam een jaar de tijd om zijn plan, voor een zinvollere invulling van alle braakliggende gronden om zijn woonstad, vorm te geven. Op 2 maart jongstleden werd Stadslanderijen opgericht onder de vleugels van Landschap Overijssel. De docenten en projectmedewerkers van Warmonderhof, Bart Willems en Frens Schuring, tekenden een intentieverklaring samen met BPD Ontwikkeling, Gemeente Zwolle, Landschap Overijssel en Rabobank IJsseldelta om het project mede te helpen vormgeven.
Stadslanderijen is een organisatie waarbinnen biologische boeren kunnen telen en rechtstreeks kunnen leveren aan de stad. Het project begint met dertig hectare wachtgrond van gebiedsontwikkelaar BPD en Trebbe Projecten en twee hectare van Landschap Overijssel.
Het komende jaar gaan drie boeren ervoor zorgen dat het grasland wordt omgeschakeld naar biologisch, onder meer door de verbouw van graan. De Zwolse inwoner heeft er per direct profijt van. De pinken van proefboerderij Aver Heino gaan grazen in het gebied. Worden ze geslacht, dan gaat het vlees naar een biologische, bij voorkeur Zwolse, slager om vervolgens bij de Zwollenaar op het bord te belanden, zo is het plan. Vlees uit eigen stad.
De komende tijd zal in het teken staan van het beschikbaar krijgen van meer grond. Veel van de gronden die Jos van Leussen op het oog heeft, zijn gemeentelijk bezit en er rusten nog (veelal eenjarige) pachtcontracten op. "Honderden hectares zouden gefaseerd beschikbaar kunnen worden gesteld voor biologische landbouw met rechtstreekse afzet op de stad."  

Foto: Wilbert Bijzitter.
 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel