WeidestalAan de overzijde van de Warmonderhof staat sinds kort de Weidestal, een nieuwe praktijkervaringsplek voor de leerlingen van Warmonderhof en van de Christelijke Agrarische Hogeschool. Het afgelopen najaar werd hard gebouwd aan de stal, die ruimte biedt aan in totaal tachtig koeien met bijbehorend jongvee.

De Weidestal valt, net als de twee stallen die al op het terrein gevestigd zijn, onder het Aeres Praktijkcentrum Dronten. Sinds eind maart is in twee fases een kudde gearriveerd van zeventig Holstein Frisian koeien: veertig zwartbonte en dertig roodbonte. In de Weidestal wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier invulling gegeven aan veehouderij. Het is een vrijloopstal met een apart loop- en vreetgedeelte. Het streven is, om antibioticavrij te werken en de koeien zoveel mogelijk uit gras te laten produceren. Koeien die hoorns hebben, mogen ze houden en ze zullen waar mogelijk, zo lang mogelijk buiten lopen. De Weidestal wordt op 21 mei officieel geopend.
Volg de Weidestal op facebook www.facebook.com/schoolboerderijdedrieslag?fref=ts

Bekijk de fotoreportage http://veeteelt.nl/foto/fotoserie-eerste-koeien-unieke-weidestal-dronten

 

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel