Kruidenrijk grasland.

Voor de biodiversiteit wil je als boer meer kruiden op je land, maar wat betekent dat voor het graasgedrag, de melkgift en graslandbeheer? Aeres Weidestal doet er de komende vijf jaar onderzoek naar met hulp van studenten. 

Nergens in Nederland wordt op deze schaal het effect van kruidenrijk grasland onderzocht. Aeres Weidestal is één van de praktijkbedrijven voor de studenten van Aeres Warmonderhof. De studenten van Aeres Hogeschool schrijven de protocollen en de Warmonderhofstudenten voeren de proeven uit en doen de metingen. Veehouder André van de Streek: “Als kruidenrijk grasland blijkt te werken voor graasgedrag, melkgift en graslandbeheer, dan heb je een win-winsituatie voor insecten, biodiversiteit en de boer”.

Driemaal 14 koeien

De proef wordt in dit eerste jaar gedaan met drie groepen van veertien koeien. Op een perceel van vier hectare werden drie verschillende mengsels ingezaaid. Eén perceel met zuiver Engels raaigras, één perceel met een mengsel van Engels raaigras en kruiden zoals rolklaver, witte klaver, rode klaver, cichorei, esparcette, weegbree en karwei en een perceel met een mengsel van rietzwenk, timothee plus al die kruiden.
"Elke groep koeien graasde een kleine week op één van de percelen. Wat we nu zien, is dat alle mengsels goed werden afgegraasd. In de volgende ronde gaan we de kruiden opsplitsen. Wat kiezen de koeien dan als eerste?"

Melkgift en bewerking

De komende jaren zal ook gekeken worden naar de melkgift bij verschillende weidemengsels. Behalve dat, moet het land goed te bewerken zijn voor de boer. "Daarnaast is het interessant om te bekijken of de koe nog wel aanvullende mineralen wil eten als zij graast op kruidenrijk grasland. Eveneens moet onderzocht worden of de kruiden niet weggedrukt worden door het raaigras. Mogelijk is het herinzaaien van de kruiden na verloop van tijd nodig." De andere organisaties achter het onderzoek zijn de zaadleverancier Barenbrug, en het lectoraat beweiding van Aeres Hogeschool.

Mbo-opleiding

Biodynamische landbouw
voltijd en deeltijd 

 

Actueel

Agenda en open dagen
Avondklassen
Vacaturebank

Studentenverhalen

Voltijdstudenten over
studiekeuze &
toekomstplannen
 

Studentenverhalen

deeltijdstudenten over
studiekeuze & toekomstplannen

Bedrijvendatabase  Warmonderhoffers
 

 

Ook jouw toekomst?

Warmonderhof in beeld

 

Instagram

Nieuwsbrief mobiel